prawda o sobie

dodane 16:04

 

prawda o sobie samym bywa zbyt bolesna
ukrywamy najgłębsze słabości,ze wstydu,
Ja nie ujawniam swych lęków i obaw,
przed bliskimi.a przecież to pomaga.
Ponieważ lęki utrudniają w życiu..
Postępująca choroba niszczy ciało,Nieraz
Pytam dlaczego?
Dzień mija na różnych zajęciach,
myśli pełne trwogi,,czy dam radę?
Trudno jest skupić się na modlitwie.
Ogarnia mnie strach i bezsilność,
szepczę,Boże dopomóż..
Wiem,że Jezus troszczy się o każdego człowieka,

ile ludzi cierpi w bólach i chorobie..
Często proszę świętego Judę Tadeusza..
o wsparcie jego siły,gdyż czuję.
że moja sprawa jest beznadziejna.
gdy i lekarze nie potrafią pomóc,
to tylko zostaje modlitwa.
O łaski ulgi w zmaganiu się z ciałem,
Jedyna nadzieja to umacniać duszę..
Ona potrzebuje bliskości bożej.
Bo strach przed umieraniem,wyzwala tak silną potrzebę łaski,gdyż kazdy dzień jest przybliżeniam,a nie oddaleniem.
Jezu jeśli moje istnienie jeszcze jest
tu potrzebne,ufam,że wesprzesz mnie
w tych chwilach słabości