Pragnienie miłości

dodane 16:24

       Pragnienie miłości to jedyna, najwżniejsza potrzeba w naszym istnieniu.
Poznanie, czym jest i jaką ma siłę odziaływania na nasze relacje z ludżmi. 
Bo czymże byłoby nasze współistnienie bez miłości.
Opisuja ją poeci, muzycy tworzą piękne utwory, malarze przedstawiają ją  w obrazach.
 Każdy poszukuje jej, odnajduje ją lub za nią tęskni.
I czeka...  
Bo w miłości jest nie tylko sama słodycz, lecz i cierpienie.
List do Koryntian: Gdybym mówił językiem ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca, albo cymbał brzmiący...
 
  Czyż dziecko nie odczuwa braku miłości matki lub ojca?
Sieroctwo i odtrącenie to głod miłości
Jezus powiedział: To jest przykazanie moje, abyście nawzajem się miłowali...
  My tą miłość Bożą przymujemy i pragniemy się nią obdarzać.
Nawet, gdy inni z niej szydzą.  Jeżli ja kocham miłością czystą przyjaciela lub przyjaciólkę, czy żle czynię?  
Dzięki przykazaniom wiary jest więcej ludzi sprawiedliwych.
I więcej takich, co darzą siebie braterstwem miłości.
 
I w tym trudnym czasie epidemii dużo zawdzięczamy lekarzom,
służbie medycznej, różym organizacjom -
to, że poświęcają swój czas dla dobra drugich i dla ratowania  ludzkiego życia.