Prawda o grzechu

dodane 13:03

To, że ludzkość otrzyma ten znak Miłości, nie będzie jeszcze, drogie dzieci, równoznaczne z tym, że z niej w pełni skorzysta, gdyż nadal będzie postępować według prawa wolności, której nie chce naruszyć Mój Boski Syn. ADAM CZŁOWIEK

1

Wolność każdego człowieka to decyzja, którą on może podjąć. Może ją podjąć w wiwerności Ewangelii wobec wszelkich sytuacji życiowych lub może ją podjąć w sprzeczności z naukami Pana, tłumacząc to trudnościami, nowoczesnością lub „sytuacja bez wyjścia”.

Bóg wyraźnie przekłada wolnośc ponad tzw. dobro w "złoconej klatce". Natomiast to dobro w definicji ateistów to duchowa niewola każdego człowieka, który winien z woli Boga zawsze podejmować jedynie dobre czyny czyli nie być w stanie podejmować czynów złych. Wolnośc jest, jak widać, złem dla ateisty.

Ateista zarzuca Bogu, że nie potrafi zapobieć cierpieniu i katastrofom, ponieważ ateista nie ma pojęcia jakim Dobrem jest wolność, którą obdarzył Bog człowieka. Dlatego ateiści chętnie budują najokropniejsze "raje na ziemi", gdzie terrorem zmuszają człowieka do "szczęścia" według własnej definicji. Dlatego wolność jest źdźbłem w oku ateisty - ateista nie może przełknąć faktu wolności i zawsze na różne sposoby próbuje ograniczyc lub obalić wolność innych ludzi.

Zło, które jest dziełem człowieka, według ateisty pochodzi od Boga (w którego ateista przecież nie wierzy).

Czy zatem ateista jest człowiekiem?

Tak, ale człowiekiem nierozumnym.

2

Już Arystoteles zdefiniował człowieka przez jego rozumność. Intelektualna błyskotliwość czy wysoka inteligencja nie definiuje człowieka rozumnego. Nie doktorat z matematyki, lecz podana dłoń upadłemu definiuje rozumność. Rozumny człowiek będzie miał zawsze na celu dobro.  

Dlatego w szeregach ateistów przewijają się głównie ludzie nierozumni.

3

Wasze osobiste doświadczenie Chwały Mojego Boskiego Syna będzie wydarzeniem nagłym, które przeżyjecie w sposób przede wszystkim duchowy, ale także fizyczny. Dla jednych będzie to radość, jak dla uczniów i niewiast w poranek wielkanocny – ich serca przepełniła radość: „Widzieliśmy Pana”. Dla innych będzie to przerażenie z powodu ich występków. Ujrzycie Mojego Syna w Jego światłości i całej pełni Prawdy. Ta łaska „widzenia” będzie dla wszystkich momentem poznania Prawdy o Bogu i o was samych.

To doświadczenie będzie różne dla poszczególnych dusz, Moje kochane ziemskie dzieci, gdyż Bóg spogląda na każdego z was indywidualnie, bo zna każdego z was najlepiej. Jedni ujrzą Chwałę Zmartwychwstałego jako sprawiedliwego Sędziego, inni jako Króla pełnego majestatu, jeszcze inni jako Pasterza, albo też Syna Człowieczego, Emmanuela, Baranka Bożego, Chleb Życia – każdy według swojego stanu i obecnej świadomości.

Ci, którzy nie znają teraz jeszcze Mojego Boskiego Syna, albo świadomie działają przeciw dobru i występują przeciwko Mojemu Synowi, doświadczą „wizji piekła”, a zatem poznają stan dobrowolnego i wiecznego odrzucenia Boga, a jednocześnie zrozumieją, że wszyscy ludzie przeznaczeni są do zbawienia. Otrzymają świadomość, że Jezus jest Bramą i Miłością, i że wszystko ma w Nim swoje istnienie. ON jest ostatecznym celem ludzkości.

Także Kościół na nowo zrozumie znaczenie słów: „Oto czynię wszystko nowe”, gdyż Ewangelia będzie się szerzyć po wszystkie krańce ziemi.

Wasze bezpośrednie i osobiste spotkanie z Panem będzie aktem łaski i miłosierdzia, lecz jeszcze nie ostatecznego nawrócenia całej ludzkości i sądu nad nią. Mój Boski Syn okaże każdemu bez wyjątku swoje miłosierdzie, objawi nieskończoną miłość, a każdy mieszkaniec ziemi w obliczu tej Miłości osądzi się sam. Moje dzieci, jeśli jest to akt łaski, to znaczy, że musicie z nią współpracować. Będziecie musieli jeszcze złożyć świadectwo waszego nawrócenia, które wymaga wytrwałości.

Mówię wam o tym, Moje kochane dzieci, aby was przygotować w Moim Niepokalanym Sercu na to wydarzenie. Diabeł poniesie porażkę, ale nie podda się, chcąc omamić ludy i narody. Będzie próbował wprowadzić obraz bestii i przekonać do oddawania jemu pokłonu aż do kulminacyjnego [momentu] ujawnienia się antychrysta.

...tak pisze Adam Człowiek, nieżyjący już polski mistyk, którego książkę z wypowiedziami Anioł Stróża Polski niedawno kupiłem w księgarni Wam.

4

Dlaczego papież uczynił prymasem Belgii człowieka, który publicznie występuje przeciw celibatowi, uznaje homozboczenia za normalne zachowanie, popiera rozdawanie Eucharystii grzesznikom, popiera kobiety w dążeniu do pozycji księdza?

Z drugiej strony... Czy w Belgii znajdzie się przynajmniej jeden biskup w kościele o nicku „katolicki”, który byłby katolikiem?

nd pn wt śr cz pt sb

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Dzisiaj: 17.05.2022

Ostatnio dodane

Kategorie