• dziękczynienie i łaska

  Dziękujemy sobie wspólnym obiadem (niektórzy pieczonym indykiem), gestem czy dobrym słowem. Wdzięczność jest darem, który powinniśmy sobie wzajemnie przekazywać. Nie powinniśmy jednak się go spodziewać ani go oczekiwać, bo to wyklucza bezinteresowność. /Mt 15,22b-28; Łk 7,1b-10; J 3,16; Ps 117,1-2


 • frakcjonowanie

  Wierzę w jeden, święty, powszechny i apostolski Kościół.


 • cuda i dziwy

  Cuda można podzielić na: cuda-wianki, cuda-niewidy oraz cuda na kiju. Dziwy to nie tylko zdziwienia, ale też wszelkie zachwyty, inspiracje, ochy i achy. / Łk 1,46-55; Ps 69,2-9; Ef 3,14-21


 • apokryf

  Apokryf (gr. apokrypsi - ukrycie) ten należy rozumieć nie jako falsyfikat czy nieautentyczny tekst, lecz jako moje ukryte miejsce, w którym rozważam kwestie biblijne oraz toczące się w moim życiu zdarzenia. Nie wiem, na ile jest to natchnione, nie mnie to oceniać, ale w skład kanoniczny przecież nie wejdzie. / Mt 6,5-6; Ps 116B; 1Kor 13,9-13