Moje artykuły

Śladami Świętego Pawła, Apostoła Narodów

dodane 09:27

Śladami Świętego Pawła Apostoła

-  patrona   prasy   katolickiej,   teologów,   tkaczy,

duszpasterzy,  podróżników,  robotnic,  wikliniarzy.

 

Przełom roku 08/09 zaczynający i kończący się 29 czerwca w uroczystość świętych apostołów Piotra i Pawła, został ogłoszony przez papieża Benedykta XVI „Rokiem Świętego Pawła”. Jest to rok jubileuszowy. Obchodzimy dwutysiąclecie narodzin Apostoła Narodów – świętego Pawła, dlatego warto przyjrzeć się bliżej jego życiu, rozważaniom, a także podróżom misyjnym, które odbył.

 

Życie świętego Pawła

 

Szaweł urodził się około 5/6 roku w Tarsie (dzisiejszej Turcji). Po ojcu otrzymał obywatelstwo rzymskie, chociaż należał do rodziny wiernie zachowującej przepisy żydowskie. W szkole greckiej o orientacji żydowskiej, wgłębiał się w tajniki Biblii greckiej, a później u boku wielkiego rabina Gamaliela I, poznał święte Pisma, w tym Torę.  Po ukończeniu szkoły stał się zagorzałym tropicielem i prześladowcą chrześcijan.  Według Ewangelii Szaweł niszczył Kościoły, porywał mężczyzn i kobiety wtrącając ich do więzień.

W 35 roku udał się do Damaszku w celu uwięzienia wyznawców Jezusa. Tuż przed dotarciem do celu przeżył nawrócenie. Upadł na ziemię i porażony światłem usłyszał głos: „Szawle, Szawle! Dlaczego mnie prześladujesz?”. Spytał: „Kim jesteś, Panie?”.  „Ja jestem Jezus, którego ty prześladujesz”. Po tym wydarzeniu Paweł przyjął chrzest i stał się jednym z dynamicznych głosicieli Jezusa Chrystusa, poświęcając temu całe swoje życie. Dla niego przemierzył prawie połowę terytorium Cesarstwa Rzymskiego pokonując pieszo prawie 16 000 km. Dlatego śmiało można go nazwać największym misjonarzem Kościoła.

nd pn wt śr cz pt sb

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Dzisiaj: 14.12.2019