Coś na Halloween

Piotr

dodane 2018-11-01 06:00

Bo w sumie - czymu niy? :)

Na ja. Zaś, jak kożdego roku, nasuchalimy sie i naczytali, jakie te Halloween to jes zło. Że nic ino diobły, łopyntania, satanisty i - nojgorszo z nojgorszych - amerykanizacjo! Nale widzice, jo to te Halloween nawet cołkiym lubia. 

Niy żebych sie przeblykoł, lotoł na imprezy, abo stawioł sie w dóma lampióny z dynie. To niy. Nale łod bajtla lubiłek halloweenowe łodcinki roztómajtych bojek i syriali. 
Na Scooby Doo paczołek. Na ksiyńcia Kaczuli. Na rodzina Adamsów...

A potym łodkryłek, że przeca i u nos, na Ślónsku, niy tak downo tymu mielmy takie choby halloweenowe zwyki i tradycje, ło kierych abo dzisioj mało wto pamjynto, abo łodsóndzo je łod czci i wiary, bo pado, że to Halloween. A dyć u nos ta wydrónżóno dnia ze śwjyczkóm w środku, to był nic inkszego, jak... gowa utopca. 

Pisołek ło tym naet pora lot tymu na Wiara.pl (tukej), a w tym roku uświadómiłek sie jeszcze co inkszygo. Dyć i u nos, na Ślónsku, łod nojdowniyjszych czasów, ludzie tak trocha lubili sie boć, bestóż godali sie i łozprowiali ło roztómajtych straszkach, duchach, heksach, diobłach i wszyskim tym, co bółó mnij abo bardzij gyszpan.

Mómy nawet tako kniga "Ślónskie łopowieści z dreszczykiym", a i w kożdym tómie ślónskich bojek i lygynd historie w tym stylu znojdziecie.

Ale jo w tym roku znod żech sie co inkszego, "halloweenowego" do czytanio. To nowy kómiks "Łoskar i Fabrycy. Dyliżans widmo". 

Rok tymu (tukej) pisoł żech Wóm sam ło pjyrszyj czyńści przigód tych dwóc małych gizdów, kierzy przeniyśli sie we średnioweicze - terozki polecóm Wóm "dwójka", w kieryj trefili na Dziki Zachód, kaj niy ino kowbojów i Indianerów poznowajów, ale tyż duchy!

Po jakiymu?

Tego to Wóm już sam pisać niy byda, bo nic byście potym z czytanio tego kómiksu niy mieli. A myśla, że dobrze go w dóma mieć. Trocha Bolek-Lolek, trocha Kleks, umarłyj niydowo Szarloty Pawel - no wzory Mieczysław Fijał i Maciej Kur majóm dobre. A że humor tyż im dopisuje (idzie sie przi czytaniu uśmioć), beztóż polecóm i czekóm na kolejny, czeci tóm Łoskara i Fabrycygo. 

Rok tymu wykrakoł żech kóntynuacjo - może i terozki sie udo? :)

N P W Ś C P S
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
Dzisiaj: 26.04.2019