Cudne Boże Narodzynie

Piotr Drzyzga

dodane 2017-11-15 10:32

Wto jak wto, ale pómocne elfy wiedzóm, jak je śwjyntować!

Nakładym wydownictwa Promic ukozała sie niydowno kolejno ksiónżecka dlo bajtlów, kieryj bohatyrami sóm elfy-pómagiery.

Jak wyboczać? Jak skumplować sie z Pónym Bogiym? Jak sie dać rady we szkole? Mjyndzy inkszymi tego już uczyły te szykowne ludki z bojek, a terozki pokożóm, jak to zrobić, coby Adwynt i śwjynta były naprodwdy pjynkynym i błogosławiónym czasym, kiery spyńdzi sie i ze swojóm rodzinóm, i ze Śwjyntóm Rodzinóm.

Bo niy ma sie co cyganić. Coroz czyńścij te nasze śwjynta wyglóndajóm tak, że nojprzód lotómy po marketach, cob nakupić wszyskigo co czeba, potym łogranio sie chałpa i godzinami (jak niy dniami) siedzi sie w kuchni, a na kóniec lóndujue sie przed telewizorym, kaj, na ykranie, króluje Shrek, Kevin abo inksze piraty z Karaibów.

Co zrobić, żeby nasze śwjynta tak niy wyglóndały? Żeby to był czos szczyńścio, radości, głymbi, synsu i spełniynio? Tego dowjymy sie łod spómnianych wcześnij elfów, kiere zaczyły już swoje łodliczanie i (tak jak chyba kożdy z nos), już niy umióm doczekać sie Bożego Narodzynio. 

- Wajnachtyn, wajnachtyn... - godała babka z Bogucic i paczała bez kuchynne łokno na gynsto gichajóncy śniyg... Taki łobrozek móm w pamjyńciy. Kiedy to było? Pjyrszo półowa lot łosiymdziesióntych?

Czytajónc "Cudowne Boże Narodzenie" zaś spómniała mi sie ta chwila, a jak tak pacza na malunki z tyj knigi, to takich wspómniyń z wczesnego dziećiństwa pojawio sie jeszcze wjyncyj i wjyncyj.

Fajnisto rzec. Warto jóm mieć!

Zresztóm mogliście jóm u mie wygrać, razym z płytóm CD z liturgicznymi śpiywami Adwyntu i Bożego Narodzynio, w wykónaniu bynedyktynów z Tyńca.

W kónkursie pytołek sie Wos, jako jes Waszo ulubióno kolynda? I nagrody wygrywo chop, kiery posłoł mi link do tyj, ukraińskij kolyndy: 

 

N P W Ś C P S
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
Dzisiaj: 14.11.2018