Wielki Post

dodane 21:41

Tak piękny okres liturgiczny...

Okres pokuty,

czas umartwienia,

wyrzeczeń,

refleksji...

Podążania Drogą Krzyżową

za Jezusem-Zbawicielem

i rozważania

tej niezwykłej prawdy,

że Bóg zbawia... przez Krzyż.

W tym czasie

jak słodką jest myśl,

że to ja mogę

przez moje postanowienia:

post,

modlitwę,

pokorne przyjęcie tego,

czym On mnie doświadcza,

być blisko Niego,

ucałować Jego rany...

Przez sakrament pojednania 

odpowiedzieć na Jego pragnienie...

Bo tak czasem myślę,

że Jego pragnieniem 

może być

udzielanie przebaczenia.

nd pn wt śr cz pt sb

26

27

28

29

30

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

1

2

3

4

5

6

Dzisiaj: 29.05.2020