O co mam się modlić?

dodane 22:54

Intencja przewodnia mojej modlitwy - jaka być powinna?

Święta Faustyna jest jednym z moich osobistych przewodników na drodze modlitwy. W swoim "Dzienniczku" zapisała przesłanie Pana Jezusa, dotyczące jej modlitwy. Dwudziesty werset "Dzienniczka" mówi tak:

"W krótkim czasie potem zapadłam na zdrowiu21. Droga Matka Przełożona wysłała mnie razem z dwiema innymi siostrami22 na wakacje do Skolimowa, kawałek poza Warszawę. W tym czasie zapytałam się Pana Jezusa: za kogo jeszcze mam się modlić? Odpowiedział mi Jezus, że na przyszłą noc da mi poznać, za kogo mam się modlić".

Potem następuje wizja czyśćca, którą Siostra Faustyna opisuje następująco, w tym samym wersecie:

"Ujrzałam Anioła Stróża, który mi kazał pójść za sobą. W jednej chwili znalazłam się w miejscu mglistym, napełnionym ogniem, a w nim całe mnóstwo dusz cierpiących. Te dusze modlą się bardzo gorąco, ale bez skutku dla siebie, my tylko możemy im przyjść z pomocą. Płomienie, które paliły je, nie dotykały się mnie. Mój Anioł Stróż nie odstępował mnie ani na chwilę. I zapytałam się tych dusz, jakie ich jest największe cierpienie? I odpowiedziały mi jednozgodnie, że największe dla nich cierpienie to jest tęsknota za Bogiem. Widziałam Matkę Bożą odwiedzającą dusze w czyśćcu. Dusze nazywają Maryję „Gwiazdą Morza". Ona im przynosi ochłodę. Chciałam więcej z nimi porozmawiać, ale mój Anioł Stróż dał mi znak do wyjścia. Wyszliśmy za drzwi tego więzienia cierpiącego. - [Usłyszałam głos wewnętrzny], który powiedział: Miłosierdzie Moje nie chce tego, ale sprawiedliwość każe. Od tej chwili ściślej obcuję z duszami cierpiącymi".

Dusze w czyśćcu cierpiące, są skazane na miłosierdzie ze strony nas, ludzi żyjących wciąż jeszcze na tym świecie. Czasami nie wiem w jakiej intencji mam się modlić. Klękam i ogarnia mój umysł kompletna pustka. Wówczas, za każdym razem, powinienem pamiętać o tym, że są w czyśćcu moi bracia i siostry, którzy mogą wesprzeć mnie swoim świętym wstawiennictwem, gdy już, także poprzez moją modlitwę, wejdą do Królestwa Niebieskiego. Koronka do Bożego Miłosierdzia, to po modlitwie "Ojcze nasz", druga modlitwa przekazana nam przez samego Chrystusa, dzięki zapiskom Siostry Faustyny. Tę modlitwę często ofiarujmy za dusze czyśćcowe i za tych, którzy lada chwila przejdą na drugą stronę życia, a których zbawienie jest zagrożone. Ile ludzi, ile dusz, mogę uratować Koronką, której 81 rocznicę objawień, obchodziliśmy 13 i 14 września br.

Moim zdaniem, Bóg wzywa mnie do szczególnej modlitwy za grzeszników, konających i zmarłych oczekujących spotkania z Nim w czyśćcu. Jak wywiązuje się z tego duchowego obowiązku?

nd pn wt śr cz pt sb

29

30

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Dzisiaj: 21.10.2019