Bogu Chwała !

Łaska Boża i wiara

dodane 13:02

Z Listu do Efezjan

Wczoraj i dzisiaj trochę też czytałam cztery z pierwszych rozdziałów z listu do Efezjan, takie jest tam bogactwo, że niewątpliwie warto to często czytać :))
Jest tak dużo dobra tam, że ciężko coś „wybrać”
Niemniej, takie najważniejsze z tych ważnych dla mnie są aktualnie dwie rzeczy, które w dobry sposób kształtują moją wiarę.
1. Łaska Boża, która w nas działa, abyśmy zdali się we wszystkim, szczególnie w tej drodze którą idziemy z łaski bożej, bardziej na Boga i na Jego Łaskę, którą On nam daje i która w nas działa, a nie na siebie samych. Jest to kluczowe w wielu rzeczach, w nas samych, w naszej wierze, naszej rozumności, oświecanej przez Boga, i we wszelkich staraniach i działaniach jakie podejmujemy. Miejmy na uwadze, że czasem o tym zapominamy i możemy znów zacząć polegać bardziej na sobie samych, szukać odpowiedzi w wielorakim znaczeniu „w sobie” „w nas” „po naszej stronie” w naszej ludzkiej logice, w naszych staraniach itp.
My … jesteśmy ludźmi … to znaczy że jesteśmy słabi.. to wiąże się z naszą słabością.
Lecz Bóg nas wybawia, poprzez Siebie Samego, Swoje Zwycięstwo, poprzez to, że daje nam Siebie Samego, dociera do nas i daje nam Siebie, można powiedzieć przede wszystkim w Chrystusie i w Duchu Świętym, i dociera do nas i daje nam Siebie w Chrystusie i w Duchu Świętym, na wiele sposobów.
Jeśli chodzi o naszą ocenę tego jak i przez co Bóg do nas rzeczywiście dociera, z tym czasem możemy mieć problem. Obyśmy się nauczyli z Jego Łaski odróżniać to kiedy to Bóg do nas dociera, od wszystkiego innego co także do nas dociera.. Obyśmy potrafili wybierać właściwie, i wybierali zawsze Boga i Jego słuchali.
Po to mamy Ducha Świętego i Słowo Prawdy Bożej i sumienie, abyśmy potrafili odróżniać Boga i Jego głos od wszystkiego innego, tego co jest np. od człowieka lub z podszeptu jakiegoś zła, zwodzenia, kłamstwa, lęku, zmysłowości itp. itd. i tego też nam wszystkim życzę abyśmy to dobrze odróżniali.
Przede wszystkim zdajmy się na działanie Łaski Bożej w nas, a nie na siebie samych i nasze hmm.. doświadczenie, wyszkolenie, starania, działania, rozumność, naukę, mowę, uczucia, myśli, przekonania itp. 
To wszystko nie jest złe, powinno być dobre i jest też potrzebne, lecz raz, że trzeba dobrze z tego korzystać i potrzebne jest wsparcie od Boga, a dwa, że to wszystko ustępuje miejsca działaniu Łaski Bożej w nas i zawsze powinno „ustąpić” miejsca, poddać się Bogu i Mu służyć, będąc zanurzonym w Łasce i wychodząc z Łaski Bożej działającej w nas. Pamiętajmy o naszej słabości, o tym, że niczego sami z siebie nie jesteśmy w stanie zrobić, że wszystko to co „robimy dobrze” tak naprawdę to raczej „Łaska Boża robi to wszystko tak jak trzeba w nas i przez nas” a nie my.
 
„Niech będzie błogosławiony Bóg, Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa!
On udzielił nam z wyżyn niebieskich wszelkiego błogosławieństwa duchowego w Chrystusie.
On wybrał nas w Nim przed stworzeniem świata, abyśmy byli przed Nim święci i nieskalani w miłości.
On przeznaczył nas, abyśmy się stali Jego przybranymi dziećmi, przez Jezusa Chrystusa.
Takie było upodobanie Jego woli, aby był uwielbiony majestat Jego łaski,
którą obdarzył nas w Umiłowanym.
W Nim mamy odkupienie przez krew Jego:
odpuszczenie występków dzięki bogactwu Jego łaski.
Obdarzył nas nią obficie
wraz z wszelką mądrością i zrozumieniem, gdy dał nam poznać tajemnicę swej woli.
Tak sobie upodobał i w Nim postanowił, że dla dokonania pełni czasów
wszystko podda Chrystusowi jako Głowie: to, co w niebie, i to, co na ziemi.
W Nim także my zostaliśmy wybrani i już wcześniej przeznaczeni przez Tego,
który wszystko czyni według postanowienia swej woli, 
abyśmy wielbili majestat Jego łaski.
W Nim wszyscy usłyszeliśmy Słowo Prawdy, Ewangelię o naszym zbawieniu.
W Nim uwierzyliśmy i zostaliśmy naznaczeni pieczęcią, Świętym Duchem obietnicy,
Duchem, który jest poręczycielem naszego dziedzictwa, odkupienia tych, których On nabył,
aby był uwielbiony Jego majestat.”
* * * * *
Jeszcze jedna bardzo dobra rzecz, związana z właściwym spojrzeniem na wiarę, którego szukałam w Piśmie Świętym.
Po pierwsze – że w nas ma być to poleganie na działaniu Łaski Bożej.
Po drugie – dobra perspektywa, którą znajdujemy w Słowie Bożym.
I tutaj mamy różne cytaty w Piśmie Świętym, z listu do Efezjan zwrócił mą uwagę fragment:

„Dlatego upadam na kolana przed Ojcem, od którego bierze nazwę wszelki ród w niebie i na ziemi.
Niech On, według bogactwa swojego majestatu, obdarzy was przez swojego Ducha siłą umacniającą wewnętrznego człowieka.
Niech Chrystus przez wiarę zamieszka w waszych sercach, abyście zakorzenieni i ugruntowani w miłości mogli wraz ze wszystkimi świętymi pojąć, czym jest szerokość i długość, wysokość i głębokość.
Obyście poznali miłość Chrystusa, która przewyższa wiedzę i zostali napełnieni całą pełnią Boga.
Temu zaś, który działającą w nas mocą może uczynić znacznie więcej niż to, o co prosimy czy pojmujemy, Jemu chwała w Kościele i w Chrystusie Jezusie przez wszystkie pokolenia na wieki wieków.
Amen”
 
Módlmy się z wiarą i ufnością, ponieważ Bóg nasz Ojciec, On nie tylko chce nas obdarować i obdarowuje nas wszystkim z Miłości do nas, ale też On, tak wierzę i będę wierzyć, że pragnie dla nas, aby „działającą w nas mocą uczynić znacznie więcej niż to, o co prosimy czy pojmujemy”.
I aby tak było w naszym życiu wierzmy Bogu, przyjmujmy i bądźmy sami hojni w dawaniu z miłości do Boga i bliźnich i z przekonania, w tej służbie bożej wobec ludzi, w wypełnianiu powołania, w dzieleniu się.
Bo kto hojnie sieje - zgodnie z wolą Boga, ten i hojnie zbiera, zgodnie z wolą Boga, odpowiednio do tego jak sieje :))
****
Czytałam też dzisiaj .. ku oczyszczeniu memu, nawróceniu, zrozumieniu itp.
Słowa z pięciu pierwszych rozdziałów Micheasza
Sądzę, że warto poczytać, z prośbą do Boga o zrozumienie i w ogóle :)
****
Niech będzie uwielbiony i wywyższony Pan nasz i Bóg nasz
na wieki wieków
Amen