Dlaczego katolicy modlą się do Matki Bożej?

dodane 17:00

W tym artykule Włodzimierz Bednarski zebrał przesłanki biblijne oraz jak do tej sprawy podchodził Kościół w pierwszych wiekach . Z kolei Marek Piotrowski w swoim traktacie wyjaśnił różne trudności z tym związane. To dość długie zestawianie daje mocną esencje „duchowości Maryjnej” do której wszystkich zachęcam.


Wiele razy spotkałem się z zarzutem, że katolicy modlący się do Maryii popełniają bałwochwalstwo i nie ma tego podstaw w Biblii. Twierdzą, że jednym pośrednikiem jest Jezus i na tym koniec.

W tym artykule Włodzimierz Bednarski zebrał przesłanki biblijne oraz jak do tej sprawy podchodził Kościół w pierwszych wiekach . Z kolei Marek Piotrowski w swoim traktacie wyjaśnił różne trudności z tym związane.
To dość
długie zestawianie daje mocną esencje „duchowości Maryjnej” do której wszystkich zachęcam.

Co do pośrednictwa?
„Pośrednictwo Maryi, świętych i nasze wypływa z pośrednictwa Jezusa, którego jesteśmy „Ciałem” (1Kor 12:27). Jeśli On jest Pośrednikiem, a my i Maryja stanowimy Jego „Ciało”, to te
ż mamy udział w Jego pośrednictwie, mogąc się za innych modlić wraz z Maryją. Realizuje się ono, gdy prosimy inne osoby o modlitwę za nas (np. Kol 4:3) i stają się przez to one naszymi pośrednikami”.
My katolicy z  Maryją naszą Matką modlimy się do jednego pośrednika Jezusa. Tak wynika z Biblii.

http://apologetyka.org/modlitwa-oddawanie-czci-matce-bozej-balwochwalstwem/

Kategorie

Ostatnio dodane

Polecam

Bądź na bieżąco