Czy zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa jest faktem naukowym czy tylko kwestią wiary?

dodane 08:00

Czy zmartwychwstanie Jezusa jest możliwe do zaakceptowania z historycznego punktu widzenia? Czy istnieje wystarczający materiał dowodowy upoważniający do wiary w zmartwychwstanie Jezusa?

Czy zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa jest faktem naukowym czy tylko kwestią wiary?
Trudny temat, literatury mało.

Jednak św. Paweł jasno stwierdza, że wiara w Zmartwychwstanie Jezusa jest niezbędną podstawą wiary Kościoła Katolickiego.
1 Kor 15, 12-13:
Jeżeli zatem głosi się, że Chrystus zmartwychwstał, to dlaczego twierdzą niektórzy spośród was, że nie ma zmartwychwstania?Jeśli nie ma zmartwychwstania, to i Chrystus nie zmartwychwstał. A jeśli Chrystus nie zmartwychwstał, daremne jest nasze nauczanie, próżna jest także wasza wiara.

a Jan Paweł II w encyklice Fides et Ratio, 48

„Wiara, pozbawiona oparcia w rozumie, skupiła się bardziej na uczuciach i przeżyciach, co stwarza zagrożenie, że przestanie być propozycją uniwersalną. Złudne jest mniemanie, że wiara może silniej oddziaływać na słaby rozum; przeciwnie, jest wówczas narażona na poważne niebezpieczeństwo, może bowiem zostać sprowadzona do poziomu mitu lub przesądu"

Czy zmartwychwstanie Jezusa jest możliwe do zaakceptowania z historycznego punktu widzenia?

Czy istnieje wystarczający materiał dowodowy upoważniający do wiary w zmartwychwstanie Jezusa?

Zmartwychwstanie Jezusa nie musi burzyć porządku nauki, a ta z kolei stwierdzając swój brak kompetencji w tej i innych kwestiach, nie neguje możliwości wiary w działanie Boże. Zmartwychwstanie nie jest faktem naukowym, co nie znaczy, że nie miało miejsca.

Na żmudne analizy i badanie zagadnienia zapraszam w tym materiale:
http://apologetyka.org/mcdowell-analizu ... -ty-na-to/

Kategorie

Ostatnio dodane

Polecam

Bądź na bieżąco