Okruchy Słowa : refleksje filozoficzno - teologiczne

Regnum meum non est de hoc mundo / Królestwo natury

dodane 05:58

Królestwo natury (Phisis)

Królestwo natury, to przede wszystkim królestwo materii, królestwo czterech elementów, budulców rzeczywistości stworzonej. Są to takie oto pierwiastki materialne jak : woda, powietrze, ogień i ziemia. Wszystkie one tworzą podstawę i fundament dla stwórczej działalności Absolutu. Są to żywioły świata dzięki którym możemy poznać i kontemplować jego Stwórcę, demiurgiczną siłę kosmosu. Przypatrzmy się im pokrótce.

 

A) „Korzeń” pierwszy – woda

Pochwalony bądź, Panie, przez siostrę naszą, wodę,

Co pożyteczna jest wielce i pokorna, i cenna, i czysta.

(św. Franciszek z Asyżu, Pochwała stworzenia)

Modlitwa I

Wodo źródlana, chaosie, zmienności. Bezmiarze dobroci. Zmartwychwstanie nasze. Ty coś jest ciała i ducha potęgą. Prosimy wszyscy: oczyść nas, ochrzcij! Prawdy głębino, mądrości odwieczna, natchnij nas łaską i cnotą przyodziej. Duszy pokarmie, umyśle kosmiczny. Wołamy dziś wszyscy: pramaterio ziemska, o życiu bez końca, Przybądź do nas Panie!

a tchnienie Boże unosiło się nad wodami

 

Błogosławcie Pana, źródła wodne,

błogosławcie Pana, morza i rzeki.

(Liturgia Godzin)

B) „Korzeń” drugi – powietrze

Pochwalony bądź, Panie, przez brata naszego, wiatr,

I przez powietrze, i czas pochmurny i pogodny, i wszelki,

Przez które dajesz tworom Twoim utrzymanie.

(św. Franciszek z Asyżu, Pochwała stworzenia)

Modlitwa II

O nieskończone tchnienie. Bezcielesna materio świata. Wieczności obrazie, firmamencie niebios, Ty coś jest życiem i duszy pokarmem. Prosimy ciebie: natchnij nas i obdarz wolnością zbłąkanych. Ze snu wybudź prędko, by ku światłu zmierzać. Kontemplacjo bóstwa. Wołamy dziś wszyscy: Przybądź do nas Panie!

a tchnienie Boże unosiło się nad wichrami

 

Błogosławcie Pana, wszystkie wichry niebieskie.

(Liturgia Godzin)

C) „Korzeń” trzeci - ogień

Pochwalony bądź, Panie, przez brata naszego, ogień,

Którym oświecasz noc,

A on jest piękny i radosny, i silny, i mocny.

(św. Franciszek z Asyżu, Pochwała stworzenia)

Modlitwa III

Ogniu gorejący i krzewie Mojżesza. Wieczności zarzewie, praprzyczyno świata. Światła blasku jasny, Słońca tarczo święta. Ukochanie bóstwa, jego gniewie wielki. Oświecenie ducha, pocieszenie wiernych. Potęgo miłości, symbolu płodności, krwi pulsie na wieki i serca ognisko. Wołamy do Ciebie: Przybądź do nas Panie !

a tchnienie Boże unosiło się nad ogniami

 

Błogosławcie Pana, ogniu i żarze.

(Liturgia Godzin)

D) „Korzeń” czwarty - ziemia

Pochwalony bądź, Panie, przez siostrę naszą, matkę ziemię,

Która nas żywi i chowa,

I rodzi różne owoce z barwnymi kwiaty i zioły.

(św. Franciszek z Asyżu, Pochwała stworzenia)

Modlitwa IV

Ziemio święta. Dawco życia. Symbolu płodności. Skarbnico życia i bogactw duchowych. Odrodzenie nasze. Święty darze życia, duchowości wzorze. O Ty nieśmiertelna, odwieczna materio. Wołamy do Ciebie z uczuciem najgłębszym: Przybądź do nas Panie!

a tchnienie Boże unosiło się nad przestworzami

 

Niech ziemia błogosławi Pana,

niech Go chwali i wywyższa na wieki.

(Liturgia Godzin)

 

 

Ostatnio dodane

Polecam

Bądź na bieżąco