Zaangażowanie

dodane 17:29

Łk 18, 35-43

Wszyscy chcą tylko, żeby biedak zamilkł. Przestał się naprzykrzał, zwracać na siebie uwagę, pokazywać swoją biedę, bo to budzi nasz dyskomfort. Co my możemy mu pomóc? Dostanie swoją jałmużnę, to co mu się z przepisów prawa należy, dostanie pomoc . Pomoc, by dalej trwać w swojej sytuacji. Cóż, taki los. Nie myśmy ten los jemu i sobie wybrali. My dziękujemy Bogu że nam się dobrze wiedzie, dobrze żyje. Żeby on tylko przestał krzyczeć, bo to psuje naszą radość. 

Jezus nie chce pomóc temu człowiekowi, chce zmienić jego życie. Może od nas chce takiego samego zaangażowania. No nie, mam z tym człowiekiem teraz chodzić po urzędach, po lekarzach, szukać mu jakiejś pomocy? No, może właśnie po to masz zdrowe ręce, nogi, oczy, rozum, wiedzę. 

Kategorie

Zaangażowanie

dodane 17:29

Łk 18, 35-43

Wszyscy chcą tylko, żeby biedak zamilkł. Przestał się naprzykrzał, zwracać na siebie uwagę, pokazywać swoją biedę, bo to budzi nasz dyskomfort. Co my możemy mu pomóc? Dostanie swoją jałmużnę, to co mu się z przepisów prawa należy, dostanie pomoc . Pomoc, by dalej trwać w swojej sytuacji. Cóż, taki los. Nie myśmy ten los jemu i sobie wybrali. My dziękujemy Bogu że nam się dobrze wiedzie, dobrze żyje. Żeby on tylko przestał krzyczeć, bo to psuje naszą radość. 

Jezus nie chce pomóc temu człowiekowi, chce zmienić jego życie. Może od nas chce takiego samego zaangażowania. No nie, mam z tym człowiekiem teraz chodzić po urzędach, po lekarzach, szukać mu jakiejś pomocy? No, może właśnie po to masz zdrowe ręce, nogi, oczy, rozum, wiedzę.