Dobre czyny

dodane 13:04

J 10, 31-42

Za który z dobrych czynów chcecie Mnie ukrzyżować? Za pomoc uchodźcom, ubogim, niepełnosprawnym? Za działania przeciw wojnie? Za niepoprawna politycznie pomoc osobom marginalizowanym? Za nazywanie zła złem a dobra dobrem zgodnie z Dekalogiem a nie zależnie od aktualnych trendów społecznych? Za pokazanie że można pomóc choć nie wolno? Że się da i nie można tak łatwo rozgrzeszyć swojego sumienia? Za to że po tylu wiekach cywilizacji opartej na chrześcijaństwie te słowa są nadal tragicznie aktualne? 

Kategorie

Dobre czyny

dodane 13:04

J 10, 31-42

Za który z dobrych czynów chcecie Mnie ukrzyżować? Za pomoc uchodźcom, ubogim, niepełnosprawnym? Za działania przeciw wojnie? Za niepoprawna politycznie pomoc osobom marginalizowanym? Za nazywanie zła złem a dobra dobrem zgodnie z Dekalogiem a nie zależnie od aktualnych trendów społecznych? Za pokazanie że można pomóc choć nie wolno? Że się da i nie można tak łatwo rozgrzeszyć swojego sumienia? Za to że po tylu wiekach cywilizacji opartej na chrześcijaństwie te słowa są nadal tragicznie aktualne?