Kim będzie?

dodane 17:05

Łk 1, 57-66

Kimże on będzie? Zaspokoi marzenia matki czy ambicje ojca? Pociągnie dalej rodzinne przedsiębiorstwo, zawód, tradycje? Którym dziadkom będzie bliższy? Do kogo z wujostwa podobny? 

Będzie sobą. Tym, kim stworzyl go Bóg. Będzie miał zadanie, powołanie, cel życia od Boga i będzie go realizował. Rodzina albo będzie go w tym wspierać albo utraci z nim więź. Będzie osobną osobą, nie czyjąś kopią.  

Czy jego rodzina przyjmie takie zadanie od Boga? 

Kategorie

Kim będzie?

dodane 17:05

Łk 1, 57-66

Kimże on będzie? Zaspokoi marzenia matki czy ambicje ojca? Pociągnie dalej rodzinne przedsiębiorstwo, zawód, tradycje? Którym dziadkom będzie bliższy? Do kogo z wujostwa podobny? 

Będzie sobą. Tym, kim stworzyl go Bóg. Będzie miał zadanie, powołanie, cel życia od Boga i będzie go realizował. Rodzina albo będzie go w tym wspierać albo utraci z nim więź. Będzie osobną osobą, nie czyjąś kopią.  

Czy jego rodzina przyjmie takie zadanie od Boga?