Grzesznicy

dodane 08:24

Mk 1, 1-8

Grzesznicy potrzebują Boga. Oni najbardziej. Potrzebują pomocy do nawrócenia, przykładu i akceptacji wspólnoty. Często odwracamy te kolejność, domagając się od ludzi by porzucili swoje grzechy zanim przyjmiemy ich do wspólnoty. Wola porzucenia grzechów tak, owszem, jest niezbędna. Ale wsparcie, przykład, pomoc powinni otrzymać już we wspólnocie. " Najpierw stań się doskonały a my potem może cię zaakceptujemy" jest za słabą motywacją, za wysoko umieszczoną poprzeczką. W tej Ewangelii ludzie wyznawali swoje grzechy, wyrzekali się ich i otrzymywali pierwszy chrzest. Kolejne etapy bliższej relacji z Chrystusem były przed nimi, mogli już zacząć do nich dążyć. 

Kategorie

Grzesznicy

dodane 08:24

Mk 1, 1-8

Grzesznicy potrzebują Boga. Oni najbardziej. Potrzebują pomocy do nawrócenia, przykładu i akceptacji wspólnoty. Często odwracamy te kolejność, domagając się od ludzi by porzucili swoje grzechy zanim przyjmiemy ich do wspólnoty. Wola porzucenia grzechów tak, owszem, jest niezbędna. Ale wsparcie, przykład, pomoc powinni otrzymać już we wspólnocie. " Najpierw stań się doskonały a my potem może cię zaakceptujemy" jest za słabą motywacją, za wysoko umieszczoną poprzeczką. W tej Ewangelii ludzie wyznawali swoje grzechy, wyrzekali się ich i otrzymywali pierwszy chrzest. Kolejne etapy bliższej relacji z Chrystusem były przed nimi, mogli już zacząć do nich dążyć.