jabłko

dodane 12:40

Baha Kos

Jabłko moje kamienne

darować ciebie

nie na pokuszenie

a dla cięzaru

czyjego - mojego

miejsce leśne

mam mchem gotowe

Kategorie

jabłko

dodane 12:40

Baha Kos

Jabłko moje kamienne

darować ciebie

nie na pokuszenie

a dla cięzaru

czyjego - mojego

miejsce leśne

mam mchem gotowe