Coś dla was

dodane 12:54

Łk 4, 14-22

Mam coś dla Was, coś z serca, dary do ofiarowania. Mam dla was pokój, radość, wolność. Czy chcecie przyjąć? Co za pytanie! Trudne. Bo Boży pokój oznacza wyrzeczenie się wielu spraw które niepokoją. Oznacza zaprzestanie dyskusji i śledzenia kto ma rację a kto co robi źle. Jeśli pojawiają się problemy których rozwiązanie jest poza naszymi możliwościami, modlimy się w ich intencjach. 

Boża wolność to wyrzeczenie się chęci posiadania bogactw i chęci zadowalania wszystkich, to zgoda na to co mamy i ufna radość z tego. Boży pokój podobnie. Czy chcemy przyjąć Jego dary? I wyrzec się naszych niepokojów? To, wbrew pozorom, trudne pytanie. W opisanej scenie słuchacze Jezusa wybrali swoje koncepcje życiaa a Jego odrzucili. 

Kategorie

Coś dla was

dodane 12:54

Łk 4, 14-22

Mam coś dla Was, coś z serca, dary do ofiarowania. Mam dla was pokój, radość, wolność. Czy chcecie przyjąć? Co za pytanie! Trudne. Bo Boży pokój oznacza wyrzeczenie się wielu spraw które niepokoją. Oznacza zaprzestanie dyskusji i śledzenia kto ma rację a kto co robi źle. Jeśli pojawiają się problemy których rozwiązanie jest poza naszymi możliwościami, modlimy się w ich intencjach. 

Boża wolność to wyrzeczenie się chęci posiadania bogactw i chęci zadowalania wszystkich, to zgoda na to co mamy i ufna radość z tego. Boży pokój podobnie. Czy chcemy przyjąć Jego dary? I wyrzec się naszych niepokojów? To, wbrew pozorom, trudne pytanie. W opisanej scenie słuchacze Jezusa wybrali swoje koncepcje życiaa a Jego odrzucili.