Pytania i odpowiedzi

dodane 12:04

Baha Kos

Panie Boże 

dlaczego nie rozumiem że zrozumienie 

jest laska daną nie każdemu 

dałeś mi siebie i kaleki język 

który łamie słowa 

chce Cię wypowiedzieć 

ale głucho to brzmi 

i kamiennie się robi od bezsilności 

Panie 

niech te kamienie będą 

widocznie potrzebne mi są 

i ja im niezbędna 

nie wiem dlaczego się upieram 

żeby przydać im mocy i ciepła 

Panie 

dlaczego szukam zrozumienia 

skoro Ty wiesz wszystko 

i ciepła 

skoro Ty jestes ogniem 

i domu 

skoro mieszkam tu 

i siły 

skoro jesteś chlebem 

i słowa 

skoro jest Tobą 

Panie Boże 

niech nie rozumiem

i nie znajdę zrozumienia 

tylko wybacz mi wszystkie pytania 

na które Ty nie jesteś wystarczająca wypowiedzia 

i wybacz odpowiedzi 

w których nie ma Ciebie

Kategorie

Pytania i odpowiedzi

dodane 12:04

Baha Kos

Panie Boże 

dlaczego nie rozumiem że zrozumienie 

jest laska daną nie każdemu 

dałeś mi siebie i kaleki język 

który łamie słowa 

chce Cię wypowiedzieć 

ale głucho to brzmi 

i kamiennie się robi od bezsilności 

Panie 

niech te kamienie będą 

widocznie potrzebne mi są 

i ja im niezbędna 

nie wiem dlaczego się upieram 

żeby przydać im mocy i ciepła 

Panie 

dlaczego szukam zrozumienia 

skoro Ty wiesz wszystko 

i ciepła 

skoro Ty jestes ogniem 

i domu 

skoro mieszkam tu 

i siły 

skoro jesteś chlebem 

i słowa 

skoro jest Tobą 

Panie Boże 

niech nie rozumiem

i nie znajdę zrozumienia 

tylko wybacz mi wszystkie pytania 

na które Ty nie jesteś wystarczająca wypowiedzia 

i wybacz odpowiedzi 

w których nie ma Ciebie