I 1,19-28

dodane 07:48

Rozważanie

Najpierw próbujemy zrozumieć Boga po ludzku. Przypisujemy Mu nasze emocje i wartości. Chcemy aby włączył się w nasze życie. Którym nadal my sami chcemy kierować. 

Na Boga trzeba spojrzeć po Bożemu. Dostrzec Jego plany dla naszego życia. Co my mamy zrobić dla Niego a nie On dla nas. 

Od tego zależy nasza wiara. 

Kategorie

I 1,19-28

dodane 07:48

Rozważanie

Najpierw próbujemy zrozumieć Boga po ludzku. Przypisujemy Mu nasze emocje i wartości. Chcemy aby włączył się w nasze życie. Którym nadal my sami chcemy kierować. 

Na Boga trzeba spojrzeć po Bożemu. Dostrzec Jego plany dla naszego życia. Co my mamy zrobić dla Niego a nie On dla nas. 

Od tego zależy nasza wiara.