Zmęczeniem i smutkiem

dodane 13:37

zmęczeniem i smutkiem
grozą burz

potęgą lasów
i gór

i głębią
oceanów -

pomniejszanie
żebyś nas unieść mógł