Kocioł literacki

Archiwum


  • Homer / Odyseja

    Stamtąd - eśmy płynęli, płynęli wciąż smutni ...


  • Homer / Iliada

    Gniew, bogini, opiewaj ...


  • Jan Parandowski / Mitologia

    Czymże jest mit? Jest tym, co zastaje człowieka i co zdaje się czekać na niego. Jest odpowiedzią na nie zadane przez człowieka pytanie. Mówi o znajdowaniu się człowieka w świecie, ukazuje - lecz nie wyjaśnia, objawia - lecz nie tłumaczy, Każdy mit głosi ludzki los, wyraża pierwotne, a zarazem nieodwołalne jego doświadczenie. Mit "wie" wszystko tak, jakby był, zanim powstał człowiek i zanim zaczął się człowieczy los. (Wł. Stróżewski, Pytania o arche)