Na ścieżkach własnych przemyśleń : fides et ratio

Królestwo moje nie jest z tego świata / Królestwo światła

dodane 09:10

Królestwo światła (Fos)

Królestwo światła, to ono właśnie jest Królestwem wiecznej szczęśliwości, gdzie kontempluje się Boga w Trójcy Jedynego na wieki. Owocem zaś wiecznej kontemplacji jest wizja uszczęśliwiająca, wiekuiste zapatrzenie się i stagnacja w bóstwie – Świetle, trwanie i czuwanie przy Źródle. Z Niego to bowiem tryskają promienie – jak głosi Psalmista. Dlatego też już na pierwszych stronach Biblii Jahwe wznosi stwórczy okrzyk i woła: Niech się stanie Jasność ! I stała się Jasność, która w ciemnościach świeci i oświeca każdego człowieka, który narodził się z Boga, każdego z nas. My dzieci Światłości świadczymy o tym właśnie Królestwie światła, z którego pochodzi Światło – Słońce wiekuiste wieczności i Chwała ludu Izraela. Niech Maryja, Jutrzenka zaranna na niebie, oświeca nasze drogi w stopniowym - z dnia na dzień - zbliżaniu się do Boga – dawcy Światłości.

„Jest bowiem coś jakby środek, a wokół niego okrąg promieniejący blaskiem,

który odeń pochodzi, a wokół nich inny, światłość ze światłości”.

(Plotyn, Enneady)