Na ścieżkach własnych przemyśleń : fides et ratio

Królestwo moje nie jest z tego świata / Królestwo Słowa

dodane 14:53

Królestwo Słowa (Logos)

Królestwo Słowa, królestwo Logosu, to królestwo rozumnej zasady świata : „On jest Początkiem” (Kol 1, 18). W jestestwie pierwszym, w principium ducha, zawarty jest Logos – Syn współistotny Ojcu, Logos – Sens wszelkiego bytu. Z Niego to, z tego, co pra – rzeczywiste, pochodzi wszystko inne. No właśnie, to my wszyscy pochodzimy od Prasady na wzór Chrystusa – Pośrednika: my synowie w Synu, kenotyczni synowie ziemi, „prostaczki”, ci głupi i nierozumni w oczach świata, mądrzy zaś i mocni „mądrością z góry”, „mądrością Krzyża” Chrystusa Króla, którego panowaniu nie będzie końca w Królestwie wiecznej szczęśliwości.

„W jestestwie pierwszym zawarty był Logos (sens lub boska istota)

– w Ojcu Syn – sens tego, co pra – rzeczywiste”.

(Edyta Stein, Byt skończony a byt wieczny)