Pjykno, prosto, kóntymplacyjno...

dodane 09:00

Tak papjyż Franciszek godo ło modlitwie różańcowyj. "Modlitwie ludzi prostych i śwjytych".

Dó mje to trefi. Nale czy zachyńci do rzykanio różańco bajtlów, kierym w gowie nic ino jutuby, smartfóny i instagramy? 

Boja sie, że niy. Bestóż, cza im pokozać co inkszego? Co? Na przikłod kniga "Różaniec z Maryją", kiero niydoowychwno wydoł PROMIC.

Niydugo paździyrnik (miesiónc różańcowy), beztóż na Bojkoblogu zachwolóm dzisioj kniga, kiero napisała Angela M. Burnin, a zilustrował Maria Cristina La Cascia. Mómy sam łopisane wszyskie dwajścia tajymnic różańcowych, ale - co ciekawe - za narratorka robi tukej sama Maryja. 

To łóna godo nóm, jak to naprowdy w Nazarecie, Betlejym, czy na Golgocie było. Uczy nos tyż, jak rzykać i zachynco, żeby przi różańcu godać Ji, czego nóm czeba.
"Łopowjym Mu ło wsziskich problymach, co cie mynczóm" - zapewnio.

Podobo mi sie tyn trick, że to z tyj, Maryjnyj perspektywy, paczymy na nojważniyjsze biblijne zdarzynia. A jak już my sóm przi paczyniu, to polecóm tyż pomedytować nad malunkami, kiere sóm w knidze. Maria Cristina La Cascia naprowdy sie spisała (zmalowała? :) ), pjyknie, barewnie to wszisko poilustrowała, tak że i blank małe bajtle bydóm miały z tego ućycha. Bo łojciec abo matka może im na nich pokozać i prościj pedzieć ło tym, ło czym Angela M. Burnin pisze.  

Fajno, idyalno na paździyrnik ksiónżecka niy ino do bajtlów.

Niydowno szło jóm nawet u nos wygrać (kónkurs był tukej, na Facebooku), a dzisioj na blogu roz jeszcze łó nij przipóminóm i do lektury/kupiynio jyj zachyncóm. 

nd pn wt śr cz pt sb

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Dzisiaj: 07.12.2019