Pjykno tajymnica

dodane 11:06

Bo jak to jes z tymi bojkami i ksiónżeckami, kiere paczało sie i czytało za bajtla?

Wpłynyły na nos na tyla, że potym, jak sóm z nos już dorosłe ludzie (stare kónie i kamele), idzie pedzieć że to nasz kulturowo-tożsamościowy fundamynt?

Abo to ino bojki-bojecki, kiere z czasym idóm w kónt, w zapómniynie i ło żodnym wpływie niy ma co godać?

Wto to wjy... Jo wierza, że te piyrsze, bo sóm, do dzisiej, ze syntymyntym spóminóm roztómajte biblijne bojki Hanna-Barbery, paczane na VHS-ie ("The Greatest Adventure: Stories from the Bible" sie to w łoryginale zwało), abo biblijne kómiksy i biblijki (ło tych łostatnich Marek Szołtysek pisoł na przikłod tukej).

Bestóż i dzisioj, jak ino widza w ksiyngarni jako nowo biblijka do nojmodszych, zarozki dó nij leca, przeglóndóm, a czasym nawet kupuja do siebie, bo przeca i tyn gatunek mo swoje arcydzieła. A tyż wto z nos niy lubi rzykać (modlić sie) łobrazym, łobrozkim, malunkiym, tym, co widzi. Biblia pauperum sie kłanio, pra?

Ale tyż i pamjyntne słowa Jyzusa ("Naprowdy, godóm wóm: jak sie niy zmiynicie i niy stóniecie sie, jak bajtle, niy wleziecie do królestwa niybieskigo"). Bo czasym myśla sie, że zamias mynczyć sie i ślynczeć nad tekstami biblistów, kierzy lubióm dzielić wos na czworo, lepij połoglóndać i pómedytować nad biblijkowymi ilustracjami. A i te łopisy pod nimi i streszczynia biblijnych tekstów czynsto majóm wjyncyj głymbi, niż pokómplikowane, przeintelektualizówane profesorskie teolo-analizy.

Tak tyż jes w wydanyj przez PROMIC ksiónżeczce "Piękna tajemnica Ewangelii. Życie Jezusa według św. Łukasza". Mody czytelnik niy ino dostowo tukej podane w przistympnyj formie nojważniyjsze ywangyliczne historie, ale tyż dodatkowe dopowiedzi (na przikłod, co to znaczy być uczniym Jyzusa, czymu krziż jes cudownym znakiym, abo nawet czymu na Mszy zbiyro sie pinióndze na taca).

Łosobno kwestia to ilustracje: trocha takie kómputerowe, trójwymiarowe - naprowdy fajne. Choby grafiki z jakij gry. Nowoczesne, spółczesne, moderne, cyfrowe, a przi tym kapitalnie pokazujónce bajtlóm to, co dzioło sie dwa tysiónce lot tymu. Już ino ich przeglóndanie jes naprowdy wielgóm przijymnościóm, a cało ta publikacjo może być idealnóm knigóm do dzieci, kiere chcóm przeżyć wielgo przigoda wiary.

*

Miołek do Wos jedyn ygzymplorz knigi "Piękna tajemnica Ewangelii. Życie Jezusa według św. Łukasza". Tym razym pytołek sie ło byka, abo woła - symbol śwjyntego Łukosza, a nagroda wylosowała Dorota, do kieryj już posłalimy maila z informacjóm ło wygranyj i gratulacjami :)

nd pn wt śr cz pt sb

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Dzisiaj: 07.12.2019