Biblia w kómiksie

dodane 09:25

Z biblijnymi kómiksami jes trocha tak, jak z animówanymi, biblijnymi filmami. Abo z biblijnymi ksiónżeckami do nojmłodszych.

Niby bojka, niby malowanka, ale zaś z drugij stróny Sacrum, Biblia, Pismo Śwjynte. Chocioż (nojczyńścij) uproszczóne. Podane w trocha bardzij przistympnyj formie. 

No i jak potym na taki tekst kultury paczeć? Jak go analizować, łocyniać?

Przeważnie móm z tym problym, ale tyż, niy ukrywóm, cióngnie mie do tych knig i ykranizacji. Czymu?

Roz, że z syntymyntu (za bajtla sie łoglóndało i czytało tego na potynga), a dwa, że wto wjy, ale móm... to chyba w gynach. We krwi. Po jakiymu?

Fajniście pisoł ło tym Marek Szołysek w "Ywangeliach ślónskich", jak spóminoł ło biblijkach (downych ksiónżkowych stryszczyniach biblijnych tekstów, ilustrowanych rycinami, na kierych wychowały sie pokolynia Ślónzoków). Sóm pamjyntóm, że mielimy w dóma tako biblijka po dziadku z Bogucic i tak sie myśla, że te spółczesne biblijne kómiksy, to nic inkszego, jak nowo forma tych downych, ślónskich biblijek.

Łostatnio trefił żech na wydane przez Edycja Śwjyntego Pawła "Życie Jezusa. Biblia w komiksie". Jego autory (Ben Alex i José Pérez Montero) pómysłowo podzieliły ta publikacjo na łosobne czyńści, takie jak na przikłod cuda, nauczanie, abo działalnoś Jyzusa. Jo nojbardzij cynia sie te fragmynty i ypizody, kiere skłodajóm sie na "Droga ucznia Jyzusa". Idzie sie tam dowiedzieć, jak rzykać (modlić sie), abo jako jes cyna bycio Jego uczniym.

Co do warstwy wizualnyj (kryski), to przipómino mi trocha ta powieś graficzno Pawła Kołodziejskigo i łojca Cypriana Moryca ło Apokalipsie śwjyntego Jana. Podobne, łostre rysy postaci, ino że u Alexa i Móntero kadry sóm trocha mniyjsze, no i jes kolor. 

Co tukej wjyncyj pisać... Dobro rzec - tak jak i dobry film biblijny. Ubogaci wyobraźnia, pobudzi ducha, pómoże dosznupać sie wóntków, kiere przi zwykłyj lekturze Biblii mgóm nóm poućykać...

*

Miołek do Wos jedyn ygzyplorz kómiksu "Życie Jezusa. Biblia w komiksie", ufundowany przez Edycja Śwjyntego Pawła, a wygrywo go Mariusz łod Dóminika Savio :)

Gratuluja, gratuluja, już sie mailym kóntaktuja.

nd pn wt śr cz pt sb

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Dzisiaj: 07.12.2019