Czi razy bojka

dodane 08:53

Coś do bajtlów, trocha wjynkszych "małych gizdów" i do starych kamel i kóni :)

Tak sie łostatnio skłodo, że nojwynkszy wpływ na to, co z bojek czytóm abo pacza, majóm dwie sioszczynice: moja i łod żóny. 

Ta pjyrszo jes na ytapie czytanio i pisanio szkolnych wypracowań z "Akadymii Pana Kleksa". Z tyj jyj fascynacji, ykscytacji i ućychy pómyślołek sie, że przi nojbliższyj łokazji przeczytóm sie z nióm "Podróże Pana Kleksa", bo prowda jes tako, że znóm je ino z wersji filmowyj, a jak ino zaczółek wertować kniga Brzechwy, zachwyciłek sie jego jynzykiym, nełologizmami i pómysłami na kiere jo na sto procynt w życiu bych niy wpod (pisoł na przikłod ło Bajdotach, do kierych niy istniało nic pjykniyjszego i ciekawszego niż bojki). 

Coś czuja, że w nastympnym Spisie Powszechnym byda musioł zadeklarować narodowoś bajdocko:) 

Ta drugo (wracajónc do sioszczynic) jes mniyjszo. Póki co łoglóndo ino łobrozki i godo (nojczyńscij sie przi tym chichrajónc), co na nich widzi. Przewertowołek z nióm rubo kniga ło przigodach kota Simóna i powjym Wóm, że by fun! 

Znołek tego futrzoka z ympikowych reklam i łokłodek, ale jakoś nigdy niy było łokazji bliżyj poznać tyj "koczinelli" (Garfield to co inkszego). Nale na urodzinach małyj nadrobiłek (niy ma to jak korepetycje łod cziletnij dziołszki) i terozki moga pedzieć, że móm go w "łobcykanych" i "łobserwowanych".

A zaś ta czecio... Sztop! Żodnyj czecij sioszczynicy przeca niy ma. Jes za to Śniyżka. I to rewolwerowo!

 Jakieś skojarzynia? Niy? To już wyjaśnióm.

Trefił żech łostatnio, kajś na necie, na info, że we szpecjalnym wydaniu NOWYJ FANTASTYKI idzie przeczytać westernowe łopowiadanie Catherynne M. Valente pod tytułym "Rewolwerowo Śniyżka".

Śniyżka na Dzikim Zachodzie?! - My mind just had exploded! - jak to czynsto godoł Craig Fergusón. No ja, bo to sie za bardzo w gowie niy mieści, żeby zrobić taki myk i przeniyś akcja tyj słynnyj, baśniowyj historii w ryalia Dzikigo Zachodu. Ale Valynte sie na to zdecydowała i wyszło prima sort.

Mity indianerów, brutalno rzyczywistoś amerykańskich pustyń i prerii (kiere tukej zastympujóm gyrmański las) i wielko posiadłoś jankeskigo bogocza, kiero jes choby zómkim-pałacym, a przi łokazji kojarzy sie na przikłod z rezydyncjóm Xandau z "Łobywatela Kane'a"... - no klimat, atmosfera jes tukej naprowdy umyjdliś (abo jak wto woli "unmöglich"). 

Jak żech zaczół czytać, niy móg żech sie łod tego łoderwać. Beztóż polecóm, ale przi łokazji zaznaczóm: to niy jest tekst do małych dzieci. Ale jak wto mo łochota na trocha westernowyj grozy, łónirii i mistycyzmu, to lepij trefić niy może. Naprowdy kawał krwistyj, znakómityj literatury. 

A póniżyj... koczinella. A nawet dwie :)

 

nd pn wt śr cz pt sb

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Dzisiaj: 07.12.2019