Naszo mało tradycjo?

dodane 10:57

No ja, bo co w ksiyngarniach pokoże sie nowy Astyriks, to jo za kożdym razym łó nim Wóm pisza :)

Niy inaczyj jes i teroz. Jean-Yves Ferri i Didier Conrad już czeci roz zastympujóm lygyndarnych Uderzo i Goscinnego, i czeci roz udowo im sie to kapitalnie.

Conrad idyalnie kopiuje udyrzowo kryska i myśla sie, że mało wto umi łodróżnić malunki tego artysty, łod dokónań durch żyjóncego, ale już ymerytowanego Alberta Uderzo. 

Gorzij - przinajmij moim zdaniym - mo Ferri, bo za kożdym razym musi wymślić niby cołkiym nowo łopowieś, a przi tym tako, coby swoim duchym i humorym koryspóndowała z dokónaniami Goscinnego. 

"Astyriks w Italii" szkielet fabularny mo prosty. Bohatyry bieróm udział w takim choby antycznym Giro d'Italia, ino że zamias na kołach, ścigajóm sie na rydwanach i inkszych karach i pówozach, kiere idzie kupić na przikłod u Catalizatoriksa :)

Czytołek już pora rycynzji tego kómiksu i niykiere krytyki narzykajóm, że tyn knif jes trocha za prosty, ale jo bych tak niy pedzioł.  Przeca to typowe... kino drógi.

Ja, jo wjym, dyć to kómiks, a niy film, ale przeca i film i kómiks musi mieć scynariusz, a tukej scynariuszowy schymat "kina drógi" ywidyntnie jes wykorzystany. Dzinki tymu akcja ciśnie do przodku, Astyriks z Łobeliksym przeżywajóm coroz to nowe przigody, poznowajóm nowe postacie, a my, czytelniki, ani przez mómynt sie niy nudzymy, bo co chwila sóm my w inkszym regiónie Włoch i - w tónacji pół-żartym, pół-serio - poznowómy jego kultura, pyjzaże, spycyfika.

Udane sóm tyż wszyskie drugoplanowe bohatyry, bo w tyj rajzie po Italii bieróm udział "ścigocze" z roztómajtych prowincji Imperium Rzymskigo. I tak: sóm tukej na przikłod ygipskie Kuszytki, co zamias godać, ciepióm w dymkach łobrozkami-hieroglifami; sóm chopy z Północy, co sie nazywajóm Bezglótyn i Betakarotyn; sóm tyż i Sarmaty, co wyglóndajóm na Kozoków, godajóm sie ło Karolu Marksie, a ich wypowiedzi naszkryflane sóm czciónkóm przipóminajóncóm trocha ruski abo bułgarski alfabet (cyrilica! :) ).

No udane to jes, czyto sie to roz-dwa (ani przez sekunda żech sie niy nudził), beztóż moga dać tymu nojwyżzszo łocyna, jako sie ino do: cylujónco, 10/10, czy jako tam skala uznowocie :)

nd pn wt śr cz pt sb

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Dzisiaj: 07.12.2019