Biblijne kołysanki-kolybanki

dodane 10:51

"Łopowieści biblijne na dobranoc".

Z biblijnymi knigami dlo bajtlów jes czynsto problym. 

Autory przeważnie intyncje majóm szczytne, chcóm dziecióm pokozać, jak ważny i wartościowy jes Stary i Nowy Testamynt i... zaczynajóm kómbinować.

Nojczyńścij biblijne treści zasłodzajóm "aniółkowymi" ilustracjami, abo je uporszczajóm i spłaszczajóm tak, że zamias tego co śwjynte, bajtle dostowajóm infantylne historyjki z roztómajtymi brodziorzami i ksiynżniczkami sprzed wieków.

Cołkie szczyńśćie Jean E. Syswerda niy poszła tóm drogóm. Zamias tego zdecydowała sie na... ukázka.

Ja, jes takie czeskie słowo, kiere bardzo lubia, łoznaczajónce tyla co fragmynt, zwiastun, trailer, a tak dosłownie, to jes to coś, co niy pokazuje wszyskigo, a ino ukazuje kóncek czegoś. I tak jes w "Łopowieściach biblijnych na dobranoc".

Zamias serwować czytelnikóm skrócóno wersjo jakijś duższyj, biblijnyj historii, autorka biere z nij ino jedyne zdarzynie, chwila, mómynt i kole niego buduje spómniyniowo łopowieś, kiero przipómino sie przed snym na przikłod królowi Dawidowi, Samsónowi, dziołszcze przekracajóncyj Morze Czerwóne, abo samymu Jyzusowi.

A kożdo tako krótko historka mo za zadanie niy ino pokozać jakigoś biblijnego bohatyra, ale tyż uzmysłowić dziecku, że Bóg jes zawsze przi nos, że mómy być wdziynczni za nasze rodzyństwo, bliskich i znajómych, abo że zawsze mogymy poprosić Pón Bócka ło pómoc.

No i jes jeszcze jedno co musicie wiedzieć: te mini-łopowiadanka nojlepij czytać bajtlóm przed snym, bo tyż tak sóm łóne pómyślane. Choby takie literackie kołysanki-kolybanki.

Tukej mocie przikłod, jak to wyglóndo na papiórze, a jo już sie biera za rozwiónzanie kónkursu, w kierym miołek do Wos jedyn ygzyplorz "Łopowieści biblijnych na dobranoc". Tym razym pytołek sie Wos ło drabina jakubowo, a nagroda wylosowała:

Katarzyna Rówienicz ze Warszawy

Gratuluja, ksiónżecka jeszcze dzisioj poślymy pocztóm. 

nd pn wt śr cz pt sb

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Dzisiaj: 07.12.2019