Łoskar i Fabrycy

dodane 10:27

Pamjyntocie Lila i Puta? Dwóch kómiksowych gizdów, kierych wielbia i czekóm na kożdy ich nowy kómiks?

Terozki wydownictwo Egmónt puściło na rynek cosik podobnego, ino że tym razym bohatyrami niy sóm cwergi, skrzoty, czy inksze małoludy, a dwa spółczesne bajtle, kiere przenoszóm sie w czasy, w kierych po niebie furgały drachy, heksy i inksze beboki.

Ja, Łoskar i Fabrycy, prosto ze szkolnyj wycieczki, lóndujóm we średniowieczu, jakie znómy ino z bojek, i tam muszóm sie dać rady ze smokiym, czornoksiynżkiym i magicznym lustrym. 

A to jeszcze  niy wszysko, bo przidzie im tyż pómogać w rozwikływanu tajymnicy jednyj princessy, kiero kaś sie straciła i żodyn niy wjy kaj...

Wjyncyj Wóm sam niy zdradza - reszta doczytocie sie w kómiksie sami. A naprowdy jes sam co czytać i łoglóndać, bo Mieczysław Fijał (autor tyj pełnyj przigód i humoru publikacje), mo talynt niy mnijszy i pómysły niy gorsze, niż sóm Janusz Christa - łojciec kómiksowych Kajko i Kokosza. 

I niy pisza tego bez cufal. Bo Fijał jes jednym z lauryatów kónkursu imjynio Janusza Christa na kómiks dlo bajtlów. 

No coś nóm sie w tym naszym kómiksowym świecie ruszło. Kajka i Kokosza wskrzesili (poczytocie sie ło tym tukej), Lil i Put majóm sie coroz lepij i lepij (sóm na przikłod w aktualnyj, październikowyj NOWYJ FANTASTYCE), a terozki doszlusowali dó nich jeszcze Łoskar i Fabrycy.

Niy wiym czy bydzie cióng dalszy ich historie, ale chyntnie bych sie taki tóm drugi poczytoł i, tak po prowdzie, to... już na niego trocha czekóm. 

Tak że, Panie Fijał, do dzieła! :)

nd pn wt śr cz pt sb

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Dzisiaj: 07.12.2019