Śwjynty Dóminik?

dodane 10:48

Pierzińsko niysamowity śwjynty! :)

Śwjynty Jacek, jak wiadómo, to bół dóminikanin. Dó nos, Ślónzoków, to jedyn z nojważniyjszych patrónów i kożdy coś tam łó nim wjy. No ja, ale co ze śwjyntym Dóminikym, kiery doł mu habit i założył zakón, do kierego Jacek wstómpił?

Trocha wstyd sie prziznać, ale akuart tego śwjyntego znołek do tyj pory tak niy bardzo. Pora razy kajś jakoś notka mi migła przed łoczami, sam jakoś figura abo łobroz, ale szpecym łod Dóminika nigdy żech niy był. I szkoda! Bo jak żech sie dowiedzioł 
ze ŚCIYŻEK ŚWJYNTEGO DÓMINIKA, bół to naprowdy pierzińsko niysamowity śwjynty. 

Niy dziwia sie, że Jacek Łodrowónż, bł. Czesłow i inksze ich kamraty taki sie Dóminikym zafascynowały. Bo Dóminik niy ino rzykoł, ale i działoł (roz sprzedoł nawet wszysko co mioł - z knigami włóncznie - coby pómóc głodujóncym z Hiszpanie). No i durch czytoł, inspirowoł sie Pismym Śwjyntym - a to ważno wskazówka dó nos wszyskich.

Ale autorka - Arleta Kolasińsko - niy ino pisze sam ło jego dobroczynności i pobożności, ale tyż ło roztómajtych cudach i zdarzyniach, kiere zdowajóm sie być z baśni i bojek, a niy ze żywota śwjyntego.

Taki na przikłod cud krwawych kłosów. Abo łogniste kule nad Proville, kiere pokozały mjyjsce, kaj cza postawić klasztor. Abo śwjynte Pyjter i Paulek, kierzy prziłażóm dó niego z niyba i dowajóm mu Biblia i kryka, coby szoł ywangelizować śwjot. A to przeca jeszcze niy wszysko, co w tyj knidze przeczytocie.   

Podobo mi sie tyż jak ta publikacjo wyglóndo. To trocha tako ilustrowano yncyklopedio do dzieci. Dużo łobrozków, map, zdjyńć z mjyjsc, w kierych Dóminik bywoł. Ciekawostka góni ciekawostka, a sóm i zadania do zrobiynio. Na przikłod cza pokolorować sześ witroży ze scynami z życio śwjyntego Dóminika, kiere zrychtowoł Jean Hugo - wnuk sómego Victora Hugo!

Takie ksiónżecki to jo móm rod. W skali łod zera do dziesyńciu dowóm ŚCIYŻKÓM ŚWJYNTEGO DÓMINIKA 10/10! A do Wos miołek na mini-kónkurs jedyn jyj ygzymplorz. Pytołek sie Wos ło arka śwjyntego Dóminika, czyli ło grobowiec tego patróna. A łosoba kiero wygrywo ksiónżeczka to:

Hynryka Cimoch ze Biołegostoku

Gratuluja, pozdrowióm i już leca zaniyś ta publikacjo do wysyłki! :)

nd pn wt śr cz pt sb

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Dzisiaj: 07.12.2019