Ło śwjyntyj Ricie

Piotr Drzyzga

dodane 2016-11-02 09:38

Jak już może wjycie, za patrónka Bojkobloga wybroł żech sie śwjynto Rita.

Czymu? Ano skuli tego, że tyla w jyj żywocie baśniowych wóntków było. Trocha ze Śniyżki, trocha z Kopciuszka, trocha z antycznyj nimfy... - no trocha tego jes :)

Łostatnio zaś pojawiła sie w moim życiu - a to bezto, że sioszczynica miała we szkole Bal Wszyskich Śwjyntych i kómbinowała za kogo by sie łoblyc.

- Za śwjynto Rita! - wypoliłek łod razu, bo przeca w tym kościele, co na rynku w Bytómiu stoi, jes niy ino św. Ludwik (ło kierym pisoł żech tukej), ale tyż św. Rita - z krziżym, różami i w zakónnym stroju.

Łod razu spómniało mi sie tyż, że na Youtube idzie łobejrzeć krótko animacjo z Ritóm - bo w sumie dobrze jakby mało coś ło tyj patrónce wiedziała, pra? No a jak żech szoł na cmyntorz do Bogucic, to kupił żech ji jeszcze łobrozek z modlitwóm do św. Rity. Kómplet, co? :)

A! Jeszcze to: nad grobym ujka przeczytoł żech sie ta módlitwa. Porzykoł żech sie jóm tam. Wjycie czymu?

Bo ujek mioł tako natura, że sznupoł za roztómajtymi nowymi śwjyntymi. My w dóma to nojczyńścij rzykali do swoich patrónów-imjynników, do śwjyntyj Barbary abo (jak wto co stracił), to do śwjyntego Antóniczka. Ujek inaczyj - durch znojdowoł nowych śwjyntych.

Szło by nawet pedzieć, że modnych. Bo a to łojciec Pio mu "zaśwjycił", a to ta mało Tereska łod Dziecióntka Jezus, a to wtoś inny. Ło śwjyntyj Ricie tyż pora razy coś godoł. Chyba doł nawet Marice (moij matce) jakiś łobrozek z nióm, abo litanio. 

W kożdym razie, jak widzicie, pora razy ta patrónka już sie pokozała w moim życiu, a że jo z roztómajtymi śwjyntymi kumplować sie lubia, to myśla, że i dlo Rity znojda w swoim życiu duchowym mjyjsce. Bo tak, po prowdzie, to na patrónka Bojkobloga żech jóm łobroł, a potym chyba trocha żech ło tym zapómnioł. A przeca ucza sie łostatnio włoskigo, a wto jak wto, ale śwjynto z Italii to już nojwjyncyj może mi rozśwjycić w palicy i pómóc z wkuwaniym słówek i tumaczyniym zdań, niy? :) 

Póniżyj możecie sie łobejrzeć ta bojka ło śwjyntyj Ricie, ło kieryj Wóm spóminołek. A sam mocie naszo portalowo galerio zdjyńc z łobrozami i rzeźbami ze św. Ritóm.

 

N P W Ś C P S
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
3 4 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 1 2
Dzisiaj: 18.02.2019