Ale knigi!

dodane 09:06

Dzisiej polecóm Wóm czi, naprowdy fajniste publikacje, wydane przez Poradnia K.

Pjyrszo z nich to "Kóńcik pytań i porad wilka Sobieradka". To już kolejno czyńś (kónkretnie: czworto) przigód tego małego gizda ze Strasznolasu.

Tym razym bohatyr, kierego wymyślił pisorz Ian Whybrow, zostowo redaktorym gazety "Wilczowieści Leśne", kaj mo łodpowiadać na pytania czytelników.

Ci, co do niego piszóm, to same zwjyrzoki - mrówkojady, żaby, lisy... Dziynki czymu mómy tukej do czyniynio z klasycznym gatunkiym literackim, jakim jes bojka zwjyrzynco. A że pytania i łodpowiedzi sóm w listach, to mómy tyż tukej tzw. epistolarnoś (tekst skłodajóncy sie z kolejnych listów).

Jako literaturoznawca móm z tego pierzińsko uciecha, a przeca to niy wszysko. Nojważniyjsze sóm sam nełologizmy, kiere powymyśloł gynialny tumacz tyj knigi - sóm Ernest Bryll.

To co tyn chop tukej wyrobio to jes prowdziwe miszczostwo świota. No niych mie "wilczo szczynka ściśie"! Ale dopjyro potym, jak zjym "mysztecika" i posuchóm muzyki z kasety, wrażónyj do "wilkmana" :)

To tyla ło wilkach, a terozki już cosik ło bajtlach. Bo tyż bjatle sóm bohaterami dwóch kolejnych knig, ło kierych Wóm sam dzisioj chca szrajbnóńć. Idzie ło pjyrszy i drugi tóm publikacje "Basałyk i Psotka idóm do roboty".  

To tyż udane i naprowdy śmjyszne knigi, w kierych dziecka udowajóm, że sóm dorosłe i po swojymy rozkminiajóm świot dorosłych. Udowajóm na przikłod, że robjóm w ołpyn spejsie, rychtujóm na kómpach (zrobiónych z kartónu) prezyntacje, a potym idóm na lancz. A jak do izby wlezie im óma i bydzie chciała, coby prziszli na drugie śniodanie, to wjycie co łod nich usłyszy?

- Babciu, co ty? Nie widzisz, ile mamy pracy? Przyjdziemy w czasie "LANCZU". Nie możemy co chwila odchodzić od biurek, bo będziemy musieli wziąć NADGODZINY :)

*

Jedna łosoba mogła u mie wygrać kómplet tych knig. Zadanie kónkursowe bóło takie: mieliście mi podać tytuł jakijś innyj knigi, napisanyj przez Iana Whybrowna, kiero została wydano przez Poradnia K. Wygrywo je:

Karolina Dziubek ze Sidziny

Gratuluja! Jeszcze dzisiej zaniesa nagrody do wysyłki. 

nd pn wt śr cz pt sb

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Dzisiaj: 07.12.2019