• Mniej rozwodów. Kościół postawił na kampanię społeczną

    Intelektualiści, jak Cohn-Bendit, głoszą, że polityka powinna nadążać za zmianami społecznymi, które należy obowiązkowo rozumieć jako progres (liberalny). Nie ma nadziei dla trwałej struktury małżeńskiej - organizacja ludzkiej wspólnoty i tak skłania się lub zostanie nagięta do indywidualistycznego etosu. Dla implementacji roszczeń seksualnych zanarchizuje się cały stabilny system prawny.