• Pierwszym przykazaniem Miłość

    "Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem. To jest największe i pierwsze przykazanie. Drugie podobne jest do niego: Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego." "Będziesz miłował Pana, Boga twojego, z całego swego serca, z całej duszy swojej, ze wszystkich swych sił" Nie kochałem Boga ani bliźniego ze wszystkich sił swoich. Kiedyś starałem się być katolikiem, dosyć zaangażowanym. A potem w wyniku rozmaitych okoliczności poczułem się odrzucony. I odrzuciłem wszystkich, tak dla równowagi pewnie. Mój ojciec mówił mi, gdy byłem jeszcze w liceum abym był dobrym człowiekiem. Ojciec wciąż żyje. Mój drugi ojciec przez dekadę prosił abym go odwiedził. Nie odwiedziłem. Nie żyje. Przez długie lata nie chciałem mu wybaczyć. Nawet na koniec się nie przełamałem i nie pojechałem aby go odwiedzić. Jest to największy występek przeciw przykazaniu miłości, którego w zasadzie nie może nikt na ziemi już wybaczyć. Kochałem tego drugiego ojca przez lata poprzedzające nasze rozstanie.