Informacje bieżące

dodane 20:48

  1. Data Bierzmowania

Bierzmowanie odbędzie się w parafii św. Marii Magdaleny podczas wizytacji kanonicznej księdza Arcybiskupa Wiktora Skworca w dwóch terminach:

III klasy Gimnazjum – 8 marca 2019r. – 18:00

8 klasy Szkoły Podstawowej oraz pozostałe osoby (Technika, Licea, Dorośli) – 9 marca 2019r. – 10:30

  1. Świadek Bierzmowania

Wymagania stawiane świadkom są następujące:

-Ukończył 16 lat, chyba, że biskup diecezjalny określił inny wiek, albo proboszcz lub szafarz jest zdania, że słuszna przyczyna zaleca dopuszczenie wyjątku.

-Jest katolikiem, bierzmowanym i przyjął już sakrament Najświętszej Eucharystii oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić.

-Jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej, zgodnie z prawem wymierzonej lub deklarowanej.

-Nie jest ojcem lub matką przyjmującego chrzest, może być współmałżonkiem.

-Ponieważ przyjmujący bierzmowanie wybiera sobie tylko jednego świadka, nie może nim zostać wyznawca niekatolickiej wspólnoty kościelnej, chociaż może on pełnić zadanie świadka chrztu wspólnie z chrzestnym katolikiem (KPK 874).

-Zaleca się, by chrzestny był świadkiem bierzmowania.

Imię i nazwisko świadka będzie potrzebne w końcowej fazie przygotowań.

3. Patron Bierzmowania („trzecie imię”)

Zaleca się, by nie wybierać nowego patrona dla Bierzmowanego, ale by był to ten sam co przy chrzcie świętym. Zatem:

-jeśli pierwsze noszone imię przez kandydata jest imieniem świętego to zaleca się by przy nim pozostać

-jeśli tylko drugie imię noszone przez kandydata jest imieniem świętego to zaleca się by przy nim pozostać

-jeśli żadne z imion noszonych przez kandydata nie należy do świętego trzeba wybrać świętego patrona przy Bierzmowaniu

-jeśli z jakiś przyczyn kandydat widzi potrzebę wybrania nowego patrona na dalszą część swojego życia można to uczynić

4. Egzamin przed bierzmowaniem

Każdy kandydat odbędzie rozmowę z księdzem przed przystąpieniem do Bierzmowania. Uczniowie Szkół SP 14, SP 1 i SP 17 przed feriami w swoich szkołach. Pozostali kandydaci po feriach w kancelarii parafialnej – rozpiska pojawi się w drugim tygodniu ferii.

Na egzamin przypominamy sobie biografie swojego patrona i krótki katechizm (Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu, Pod Twoją obronę, Główne prawdy wiary, Dziesięć przykazań Bożych, Pięć przykazań kościelnych, Siedem sakramentów świętych, Dary Ducha Świętego)

Jeśli ktoś opuścił spotkania czyta Ewangelię według świętego Marka (najkrótsza):

-1 opuszczone spotkanie Mk 1-5

-2 opuszczone spotkania Mk 1-10

-3 opuszczone spotkania i więcej Mk 1-16