Myśli do czytania z dnia

dziś nie spojrzę na siebie z perspektywy osądzającego

dodane 13:27

J 3, 13-17

Jezus powiedział do Nikodema: "Nikt nie wstąpił do nieba, oprócz Tego, który z nieba zstąpił - Syna Człowieczego. A jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak potrzeba, by wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony.

Zdarzają mi się różne upadki w życiu, często mam dobre pragnienia i postanowienia a mało co z tego wychodzi...
A może dziś będzie ten dzień, że nie spojrzę na siebie z perspektywy osądzającego, że znowu wszystko nie tak, ale z perspektywy zbawienia, które pozwala kolejny raz i kolejny raz i kolejny... zacząć dobre życie od nowa.