Myśli do czytania z dnia

Poszerzać granice Jego królestwa

dodane 00:25

Mt 13, 47-53

Jezus powiedział: «Podobne jest królestwo niebieskie do sieci, zarzuconej w morze i zagarniającej ryby wszelkiego rodzaju. Gdy się napełniła, wyciągnęli ją na brzeg i usiadłszy, dobre zebrali w naczynia, a złe odrzucili. Tak będzie przy końcu świata: wyjdą aniołowie, wyłączą złych spośród sprawiedliwych i wrzucą w piec rozpalony; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów.
Zrozumieliście to wszystko?» Odpowiedzieli Mu: «Tak». A On rzekł do nich: «Dlatego każdy uczony w Piśmie, który stał się uczniem królestwa niebieskiego, podobny jest do ojca rodziny, który ze swego skarbca wydobywa rzeczy nowe i stare».
Gdy Jezus dokończył tych przypowieści, oddalił się stamtąd.

Królestwo to obszar, w którym panuje król. Królestwo Boże zatem, widzę jako miejsce panowania Boga. Na ile oddam pod panowanie Bogu swoje życie, na tyle jestem w stanie poszerzać granice Jego królestwa wokół mnie. Poszerzać tak, aby w sieci życia było jak najmniej tych, co zostaną oddzieleni...