Modlitwy do Słowa Bożego

W smutku śmierci widzieć życie

dodane 00:14

J 11, 19-27

Wielu Żydów przybyło do Marty i Marii, aby je pocieszyć po bracie. Kiedy zaś Marta dowiedziała się, że Jezus nadchodzi, wyszła Mu na spotkanie. Maria zaś siedziała w domu. Marta rzekła do Jezusa: «Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł. Lecz i teraz wiem, że Bóg da Ci wszystko, o cokolwiek byś prosił Boga». Rzekł do niej Jezus: «Brat twój zmartwychwstanie». Rzekła Marta do Niego: «Wiem, że zmartwychwstanie w czasie zmartwychwstania w dniu ostatecznym». Rzekł do niej Jezus: «Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we Mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. Każdy, kto żyje i wierzy we Mnie, nie umrze na wieki. Wierzysz w to?» Odpowiedziała Mu: «Tak, Panie! Ja mocno wierzę, żeś Ty jest Mesjasz, Syn Boży, który miał przyjść na świat».

Przychodzę do Ciebie

Jezu Chryste,

jak Marta

i oddaję Ci to

co boli najbardziej.

 

Tylko mnie przyjmij

i jak Martę zapewnij,

że nie umrę,

gdy wyznaję wiarę -

- w Ciebie,

który jesteś

życiem i zmartwychwstaniem.

I nikt inny

nie może tego zrobić

za mnie...

Bo wybrać Ciebie,

to żyć

kochać

ufać

i nawet w smutku śmierci

widzieć życie...