Myśli do czytania z dnia

nic nie znaczące gesty

dodane 13:28

Mt 13, 31-35

Jezus opowiedział tłumom tę przypowieść: «Królestwo niebieskie podobne jest do ziarnka gorczycy, które ktoś wziął i posiał na swej roli. Jest ono najmniejsze ze wszystkich nasion, lecz gdy wyrośnie, jest większe od innych jarzyn i staje się drzewem, tak że ptaki przylatują z powietrza i gnieżdżą się na jego gałęziach».
Powiedział im inną przypowieść: «Królestwo niebieskie podobne jest do zaczynu, który pewna kobieta wzięła i włożyła w trzy miary mąki, aż się wszystko zakwasiło».
To wszystko mówił Jezus tłumom w przypowieściach, a bez przypowieści nic im nie mówił.Tak miało się spełnić słowo Proroka: "Otworzę usta w przypowieściach,wypowiem rzeczy ukryte od założenia świata".

Zasiać ziarno w ziemi albo dodać zaczyn do mąki, to są czynności niewielkie i proste do wykonania. Być może oznacza to, że każdy z nas jest w stanie budować królestwo Boże wokół siebie, poprzez małe (wydawałoby się, nic nie znaczące) czyny i gesty...