Myśli do czytania z dnia

Zły się nie musi "wysilać"

dodane 11:59

Mt 13, 18-23

Wy zatem posłuchajcie przypowieści o siewcy! Do każdego, kto słucha słowa o królestwie, a nie rozumie go, przychodzi Zły i porywa to, co zasiane jest w jego sercu. Takiego człowieka oznacza ziarno posiane na drodze. Posiane na miejsce skaliste oznacza tego, kto słucha słowa i natychmiast z radością je przyjmuje; ale nie ma w sobie korzenia, lecz jest niestały. Gdy przyjdzie ucisk lub prześladowanie z powodu słowa, zaraz się załamuje. Posiane między ciernie oznacza tego, kto słucha słowa, lecz troski doczesne i ułuda bogactwa zagłuszają słowo, tak że zostaje bezowocne. Posiane w końcu na ziemię żyzną oznacza tego, kto słucha słowa i rozumie je. On też wydaje plon: jeden stokrotny, drugi sześćdziesięciokrotny, inny trzydziestokrotny.

Jak się nie karmię Słowem Bożym, to ziarno nie zostaje wtedy zasiane w moim sercu. Co mam wtedy rozumieć i przyjmować? Czyje słowo? To nawet Zły się wtedy nie musi "wysilać", żeby to ziarno Słowa Bożego z mojego serca porwać, utrudnić jego wzrost, czy zagłuszyć, bo tego ziarna we mnie nie ma...