Modlitwy do Słowa Bożego

Mt 6, 7-15

dodane 00:27

wystarczy Twojej łaski, na drodze do Ciebie

Mt 6, 7-15

Na modlitwie nie bądźcie gadatliwi jak poganie. Oni myślą, że przez wzgląd na swe wielomówstwo będą wysłuchani. Nie bądźcie podobni do nich! Albowiem wie Ojciec wasz, czego wam potrzeba, wpierw zanim Go poprosicie. Wy zatem tak się módlcie: Ojcze nasz, który jesteś w niebie,
niech się święci imię Twoje! Niech przyjdzie królestwo Twoje; niech Twoja wola spełnia się na ziemi, tak jak i w niebie. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj; i przebacz nam nasze winy, jak i my przebaczamy tym, którzy przeciw nam zawinili; i nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale nas zachowaj od złego! Jeśli bowiem przebaczycie ludziom ich przewinienia, i wam przebaczy Ojciec wasz niebieski. Lecz jeśli nie przebaczycie ludziom, i Ojciec wasz nie przebaczy wam waszych przewinień.

 

Błagam, Panie

o dar modlitwy,

by nie weszły

pomiędzy Ciebie i mnie

słowa niepotrzebne.

 

Pragnę tylko jednego -

- naucz mnie

nieustannie trwać

w Twojej obecności...

 

niech moje serce

każdym uderzeniem

czci Twoje święte Imię

 

niech moja dusza

każdym tchnieniem

szuka Twojego Królestwa

 

wtedy ja -

- wsłuchany w Ciebie

będę pełnić Twoją wolę.

 

I dziś już wiem

najdroższy Panie,

że wszystko co dajesz

pozwala ufać

że wystarczy Twojej łaski

na drodze do Ciebie.