Modlitwy do Słowa Bożego

Szukam, Panie, Twojego Królestwa

dodane 15:10

Łk 13, 18-21

Mówił więc: «Do czego podobne jest królestwo Boże i z czym mam je porównać? Podobne jest do ziarnka gorczycy, które ktoś wziął i posadził w swoim ogrodzie. Wyrosło i stało się wielkim drzewem, tak że ptaki powietrzne gnieździły się na jego gałęziach». I mówił dalej: «Z czym mam porównać królestwo Boże? Podobne jest do zaczynu, który pewna kobieta wzięła i włożyła w trzy miary mąki, aż wszystko się zakwasiło».

 

Szukam, Panie, Twojego Królestwa

na zranionej grzechem ziemi.

I nie potrafię odnaleźć,

bo nie jestem pełny Twojej łaski.

Dlatego modlę się dziś do Ciebie:

Uczyń mnie ziarnem gorczycy,

które wydając owoc, umiera dla siebie.

Uczyń mnie zaczynem,

który dodany do świata, staje się niewidoczny.

Byle tylko moja pycha

nie zasłaniała innym Ciebie -

- sprawcę każdego dobra...

we mnie.