Modlitwy do Słowa Bożego

Łk 17, 5-10

dodane 12:17

Zanim dodasz mi wiary, Panie...

Apostołowie prosili Pana: «Przymnóż nam wiary!» Pan rzekł: «Gdybyście mieli wiarę jak ziarnko gorczycy, powiedzielibyście tej morwie: "Wyrwij się z korzeniem i przesadź się w morze!", a byłaby wam posłuszna.

Kto z was, mając sługę, który orze lub pasie, powie mu, gdy on wróci z pola: "Pójdź i siądź do stołu?" Czy nie powie mu raczej: "Przygotuj mi wieczerzę, przepasz się i usługuj mi, aż zjem i napiję się, a potem ty będziesz jadł i pił?" Czy dziękuje słudze za to, że wykonał to, co mu polecono? Tak mówcie i wy, gdy uczynicie wszystko, co wam polecono: "Słudzy nieużyteczni jesteśmy; wykonaliśmy to, co powinniśmy wykonać"». [Łk 17, 5-10]

 

Zanim dodasz mi wiary, Panie

Niech nie stracę tej, która jest.

Zanim dodasz mi wiary, Panie

Niech się stanie, jak ziarno gorczycy.

 

I zanim dodasz mi wiary,

czyń mnie gotowym

na Twoje wezwania,

czyń mnie posłusznym

na Twoje polecenia

- nawet te, których nie chcę.

Bo Ty wiesz, że ich potrzebuję

Ja - sługa bezużyteczny,

chełpiący się wykonaniem obowiązków,

które nie wymagały wiary...