Modlitwy do Słowa Bożego

Łk 9, 46-50

dodane 23:38

Nie chcę być najmniejszy ze wszystkich, bo nic nie będę znaczył...

Przyszła im też myśl, kto z nich jest największy. Lecz Jezus, znając myśli ich serca, wziął dziecko, postawił je przy sobie i rzekł do nich: «Kto przyjmie to dziecko w imię moje, Mnie przyjmuje; a kto Mnie przyjmie, przyjmuje Tego, który Mnie posłał. Kto bowiem jest najmniejszy wśród was wszystkich, ten jest wielki».
Wtedy przemówił Jan: «Mistrzu, widzieliśmy kogoś, jak w imię Twoje wypędzał złe duchy, i zabranialiśmy mu, bo nie chodzi z nami». Lecz Jezus mu odpowiedział: «Nie zabraniajcie; kto bowiem nie jest przeciwko wam, ten jest z wami». [Łk 9, 46-50]

Nie chcę być najmniejszy ze wszystkich

bo nic nie będę znaczył.

Dla tego świata, w który mnie wrzuciłeś, Panie

nic nie będę znaczył...

i nie będzie zaszczytów

i nie będzie owacji

A moje wygłodniałe serce, właśnie tego chce

chce uznania

chce akceptacji

I nie potrafi jeszcze zrozumieć, jak to możliwe,

by bez tego żyć...

Przymnóż mi wiary, o Panie

że będąc najmniejszym

staję się wielki Tobą

Tobą - Bogiem, w którego imieniu jest ocalenie mojego serca.