Czytania słów Boga

Powinieneś przygotować dostatecznie wiele dobrych uczynków dla swego przeznaczenia

Kościół Boga Wszechmogącego

dodane 2019-02-20 23:22

Słowo Boże „Powinieneś przygotować dostatecznie wiele dobrych uczynków dla swego przeznaczenia”

 

Słowo Boże „Powinieneś przygotować dostatecznie wiele dobrych uczynków dla swego przeznaczenia”

Bóg Wszechmogący mówi: „Moja łaska spływa na tych, którzy Mnie kochają i zaprzeczają sobie. A kara spadająca na niegodziwych jest dokładnym dowodem Mego prawego usposobienia. Co więcej, jest świadectwem Mego gniewu. Kiedy nadejdzie klęska, głód i plaga nastaną na tych, którzy Mnie się sprzeciwiają i oni będą zawodzić. Ci, którzy popełnili nikczemność wszelkiego rodzaju, ale naśladowali Mnie przez wiele lat, nie unikną sądu; oni również pochłonięci klęską taką, jaka rzadko widziana była od wieków, będą żyć w nieustającym stanie paniki i przerażenia. A ci spośród Moich wyznawców, którzy okazali Mi lojalność, sami radować się będą i przyklaskiwać potędze Mojej. Oni doświadczą nieopisanego szczęścia i będą żyć w radości, którą nigdy wcześniej nie obdarowałem rodzaju ludzkiego. Jako że Ja cenię dobre uczynki człowieka i brzydzę się jego nikczemnością. Odkąd zacząłem prowadzić ludzkość, gorliwie pragnąłem zyskać sobie grupę człowieczą, której sposób myślenia był zbieżny z Moim. Nigdy nie zapomniałem tych, którzy nie podzielają Mego myślenia; zachowałem ich w sercu z obrzydzeniem, oczekując tylko okoliczności, w której sprowadzę na nich Moją srogą karę, którą będę się rozkoszować. Dzisiaj nareszcie nadszedł Mój dzień i nie muszę już dłużej czekać!”

Zalecenie:Powstanie i rozwój Kościoła Boga Wszechmogącego

Źródło:Kościół Boga Wszechmogącego