Serie wideo muzycznych – Królestwo

Bóg ma nadzieję, że człowiek Go pozna i zrozumie

Kościół Boga Wszechmogącego

dodane 2019-02-09 19:03

Najpiękniejsza pieśń chrześcijańska 2018 „Bóg ma nadzieję, że człowiek Go pozna i zrozumie”

 

Najpiękniejsza pieśń chrześcijańska 2018 „Bóg ma nadzieję, że człowiek Go pozna i zrozumie”

I
Od pierwszego kontaktu z człowiekiem, Bóg ujawnia,
kim jest i to, co ma; bez ustanku, nieprzerwanie.
Niezależnie, czy poprzez wieki człowiek Go dostrzegł i objął pojmowaniem,
Bóg przemawia i działa, by pokazać człowiekowi swe usposobienie i istotę.
Nigdy nie ukrywane, ujawniane bez zastrzeżeń,
to, jaka jest Boża istota, co posiada, jakie ma usposobienie,
Bóg ujawnia, działając w relacji z człowiekiem, z człowiekiem.
II
Bóg ma nadzieję, że człowiek Go zrozumie, że pozna Jego istotę oraz naturę,
nie chce być dla człowieka wieczną tajemnicą,
nie chce też być zagadką nie do rozwiązania.
Nigdy nie ukrywane, ujawniane bez zastrzeżeń,
to, jaka jest Boża istota, co posiada, jakie ma usposobienie,
Bóg ujawnia, działając w relacji z człowiekiem, z człowiekiem.
III
Jedynie gdy ludzie poznają Boga,
mogą wiedzieć, co ich czeka, godni tego, by On ich prowadził.
Będą żyć pod Jego panowaniem, w świetle Jego błogosławieństw.
Nigdy nie ukrywane, ujawniane bez zastrzeżeń,
to, jaka jest Boża istota, co posiada, jakie ma usposobienie,
Bóg ujawnia, działając w relacji z człowiekiem, z człowiekiem.
z książki „Słowo ukazuje się w ciele”

Zalecenie:Najpiękniejsza pieśń chrześcijańska 2018 „Tylko Bóg kocha człowieka najbardziej

Źródło:Kościół Boga Wszechmogącego