Serie wideo muzycznych – Królestwo

Bóg pragnie tylko jednego – aby człowiek słuchał i był Mu posłuszny

Kościół Boga Wszechmogącego

dodane 2019-01-12 22:54

Pieśń Chrześcijańska 2018 „Bóg pragnie tylko jednego – aby człowiek słuchał i był Mu posłuszny”

 

Muzyka Chrześcijańska 2018 „Bóg pragnie tylko jednego – aby człowiek słuchał i był Mu posłuszny”

I
Od kiedy Bóg stworzył świat minęło tak wiele lat,
wielką pracę wykonał On na tej ziemi.
Przez ludzkość odrzucony, wycierpiał wiele,
wielokrotnie doświadczał oszczerstw.
Bóg nie był mile widziany, gdy przyszedł na świat.
Wszyscy z pogardą patrzyli na Niego.
Wycierpiał On niedoli tysiące lat.
Ludzkie czyny złamały serce Mu.
On nie zwraca już uwagi na bunt człowieka, 
lecz planuje go odmienić i oczyścić.
Bóg jedynie chce aby ludzie słuchali Go. 
By przed umieli czuć wstyd, by w oporze nie trwali wciąż.
Jego jedynym pragnieniem jest wiara ludzkich serc w to, że istnieje On.
II
Wycierpiał Bóg w ciele drwin wystarczającą ilość
i doświadczył wykluczenie i ukrzyżowania;
zniósł też to co najgorsze ma ten ludzki świat.
Ojciec w niebie nie mógł na to patrzeć.
Podniósł swoją głowę i odwrócił wzrok;
czekając aż powróci Jego ukochany Syn.
Bóg jedynie chce aby ludzie słuchali Go. 
By przed umieli czuć wstyd, by w oporze nie trwali wciąż. 
Jego jedynym pragnieniem jest wiara ludzkich serc w to, że istnieje On.
III
Bóg dawno przestał od nas więcej żądać.
A cena, którą zapłacił jest już za wysoka,
lecz człowiek wciąż żyje beztrosko,
ślepy na to, co zdziałał Bóg.
Bóg jedynie chce aby ludzie słuchali Go. 
By przed umieli czuć wstyd, by w oporze nie trwali wciąż. 
Jego jedynym pragnieniem jest wiara ludzkich serc w to, że istnieje On.
z książki „Słowo ukazuje się w ciele”

Zalecenie:Pieśń chrześcijańska

Źródło:Kościół Boga Wszechmogącego